DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Akademik Merkezler / Academic Centers
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
İdari Birimler / Administrative Affairs
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences
İKÜ Dergiler / IKU Journals
İKÜ Tezler / IKU Theses
Meslek Yüksekokulu / Vocational School
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design
 • Hukuka Aykırı Delillerin Türk Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 

  Sırma Gezer, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2017-01)
  Ceza yargılaması maddi gerçeğe ulaşmayı hedeflemekle birlikte birlikte bu hedefe ulaşmak için kullanılan metodlar da özellikle insan hakları hukuku bakımından önem taşımaktadır. Zira modern hukuk anlayışına göre, insan ...
 • Etik ve Hukuki Açıdan Hasta Hakları 

  Sırma, Özge; Üstün, Çağatay (Seçkin Yayıncılık, 2014-04)
  Tıp biyopsikososyal bütünlüğü bozulmuş insanların sağlığını geri kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunan bir alandır. Tıbbın öznesini oluşturan hastanın normal bir bireyden farklı olan hakları ve sorumlulukları vardır. ...
 • Metro Tüneli-Zemin-Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü 

  Koca, Neşe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2017)
  Büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bunların başında ulaşım sorunu gelmektedir. Günümüzde, ulaşım sorununun en etkili çözümü ise raylı ulaşım sistemleridir. Dünyada en yaygın ...
 • Diversity and Social Innovation 

  Şandor, Serra (2014)
 • Cyberbullying 

  Şandor, Serra (2013)

Daha Fazla