OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere Haziran 2014 yılında kurulmuştur. OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Bölüm&Birim&Merkez
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
İdari Birimler / Administrative Affairs
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences
İKÜ Dergiler / IKU Journals
İKÜ Tezler / IKU Theses
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design

Daha Fazla