myuni.repo.info

Select a community to browse its collections.

Akademik Merkezler / Academic Centers
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
İdari Birimler / Administrative Affairs
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences
İKÜ Dergiler / IKU Journals
İKÜ Tezler / IKU Theses
Meslek Yüksekokulu / Vocational School
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design
 • Hukuka Aykırı Delillerin Türk Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 

  Sırma Gezer, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2017-01)
  Ceza yargılaması maddi gerçeğe ulaşmayı hedeflemekle birlikte birlikte bu hedefe ulaşmak için kullanılan metodlar da özellikle insan hakları hukuku bakımından önem taşımaktadır. Zira modern hukuk anlayışına göre, insan ...
 • Etik ve Hukuki Açıdan Hasta Hakları 

  Sırma, Özge; Üstün, Çağatay (Seçkin Yayıncılık, 2014-04)
  Tıp biyopsikososyal bütünlüğü bozulmuş insanların sağlığını geri kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunan bir alandır. Tıbbın öznesini oluşturan hastanın normal bir bireyden farklı olan hakları ve sorumlulukları vardır. ...
 • Metro Tüneli-Zemin-Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü 

  Koca, Neşe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2017)
  Büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bunların başında ulaşım sorunu gelmektedir. Günümüzde, ulaşım sorununun en etkili çözümü ise raylı ulaşım sistemleridir. Dünyada en yaygın ...
 • Diversity and Social Innovation 

  Şandor, Serra (2014)
 • Cyberbullying 

  Şandor, Serra (2013)
 • Yoksulluk ve İştirak Nafakası 

  Topkaya, Şahin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2017)
  Anayasa madde 41/I hükmü ile ailenin, Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasındaki eşitliğe dayandığı düzenlenmiştir. Evlilik ile kurulan aile birliği maalesef çeşitli iç ve dış etkenler sebebiyle dağılabilmektedir. ...
 • Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği) 

  Yıldız, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2017)
  İstanbul ili Fatih ilçesindeki ortaokullarda çalışan öğretmenlerin yönetime katılım algıları ile örgütsel güven düzeylerinin cinsiyete, yaşa, meslekteki hizmet yılına, branş türüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ...
 • Müzelerde Çocuklara Yönelik Etkinlikleri 

  Hassan, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2017)
  Sanat, tarihsel zaman içinde toplumun coğrafi, kültürel ve sosyal yapılarına göre değişmektedir. Sanat hayatın içinden, insan zekâsı ile öğretimi çocukların ve gençlerin dünyadaki kültürel gelişmesinde çok önemli bir yere ...
 • Özel Lise Yöneticilerinin İnovasyon Sürecine İlişkin Görüşleri 

  Erdemet, Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2017)
  21. yüzyıl bilgi çağına birey yetiştiren eğitim kurumlarının birincil görevlerinden biri öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmasını sağlamaktır. Teknolojinin gelişimi ve yeni öğretim tekniklerinin gelişmesi ...
 • Sınıf Öğretmenlerının Değişime Direnç Nedenlerinin İncelenmesi 

  Akman, Arzunur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017)
  Hızla değişen ve gelişen dünyada, yalnızca değişimlere ayak uydurabilen, gelişebilen örgütler hayatta kalabilirler. Eğitim örgütleri de işlevselliğini korumak için bu değişim bağlamında kendini yenilemek ve geliştirmek ...

View more