OpenAccess@UniRepos is Space University Academic Open Access System. The system was established in June 2014 in order to store the academic outcomes of Space University in digital standards and to provide them with open access. OpenAccess@UniRepos includes academic outputs such as articles, presentations, dissertations, books, book chapters and reports produced by Space University.

Select a community to browse its collections.

Bölüm&Birim&Merkez [190]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [155]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1192]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [314]
İdari Birimler / Administrative Affairs [1]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [347]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [524]
İKÜ Tezler / IKU Theses [805]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [48]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [501]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [492]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [36]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [163]
 • Sosyal Medyada Sanal Kimlikler; Sosyal Medya Fenomenlerinin Benlik Sunumları Üzerine bir Araştırma 

  Özkök, Özge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2019)
  İnternet teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal medya araçlarının toplumsal yapıda gerçekleştirdiği değişimin etkisi bireylerin iletişim kurma biçimlerinden, tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok alanda karşımıza ...
 • Obezite Tedavisinde Kullanılan Orlistat'ın Prostat Kanseri pc3 ve pnt1a Hücre Hatlarında Ampka Hedefi ile İlişkili Global Protein İfade Düzeylerinin 2d-dıge Yöntemi ile Tanımlanması 

  Nebiler, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyokimya ve Genetik Anabilim Dalı, 2019)
  Günümüzde prostat kanseri, erkekler rastlanma sıklığı bakımında diğer kanser türlerine oranla daha üst sıralarda yer bulmaktadır. Prostat kanserine yakalanma oranlarına bakıldığında risk faktörleri ve kronik hastalık ...
 • Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasındaki Kesitsel Anomaliler 

  Avedikyan, Sevan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Yatırımcı davranışını açıklayan çeşitli teoriler mevcuttur. Bunlar yatırımcıların rasyonel davranış gösterdiklerini varsayan Beklenen Fayda Teorisi, Markowitz Modeli, Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli, Etkin Pazar ...
 • Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış metin-inceleme) 

  Yalçınkaya, Yağız (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
  "Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme)" başlıklı tez çalışmamız 19. yüzyılda Kerkük'te yaşamış olan Seyyid Şükrî ve divanı üzerinedir. Çalışma giriş kısmı, üç ana bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. ...
 • Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Yağış Tahmin ve Analizi 

  Uzunali, Alperen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2019)
  Günümüzde, küresel iklim değişimleri, canlıların yaşam ortamlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Yağış miktarlarındaki değişimler, beraberinde sorunlar getirmektedir. Doğal afetlerin büyük bölümünün, meteorolojik kaynaklı ...
 • Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile Akıllı Ev Güvenliği 

  Dinç, Gözde (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2019)
  Akıllı ev, ev yaşamıyla alakalı çeşitli alt sistemleri birleştirmek, daha konforlu ve güvenli etkili hale getirmek için gelişmiş bilgisayar teknolojisinin kullanımı anlamına gelmektedir. Akıllı ev güvenlik sistemi, günlük ...
 • İşveren ve Çalışanlar İçin Maaş Dışı Yan Hakların Önemi 

  Yücesan, ERdem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  İşletmeler insanların bir arada oldukları ve ortak çıkarlar için iş bölümü gerçekleştirdikleri örgütlerdir. Ancak çalışanların iş tatminlerinin sağlanmaması ya da örgüte bağlılığın olmaması halinde bu işletmelerin başarılı ...
 • Bir Destinasyon Olarak Bilinen Artvin İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma 

  Hacıoğlu, Yasin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Turizmin bulunduğu bölge üzerinde kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri bulunmaktadır. Bir destinasyon bölgesinde gerçekleşen turizm faaliyetlerinin çeşitliliği, turizm faaliyetlerinin on iki aya yayılmasında ...
 • Azerbaycan Cumhuriyetin'de Uygulanan İnovasyon Stratejileri ve Yasal Destek 

  İlkinli, Vusal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2019)
  Azerbaycan`da başarılı bir sosyoekonomik gelişme stratejisinin bir sonucu olarak Azerbaycan'da yaratılan sosyoekonomik potansiyel, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve makroekonomik istikrar sağlamıştır. Bu strateji neticesinde ...
 • İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi ve Verimlilik Analizi 

  Neser, Abadurahman (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Araştırmanın amacı Afganistan inşaat sektöründe proje yönetimi ve verimlilik analizini incelemektir. İnşaat sektörü, genel olarak dünyada ve özellikle Afganistan'da gerçekleştirilen inşaat projelerinden dolayı günümüz ...

View more