Now showing items 2155-2174 of 4412

  • Janowski harmonic close-to-convex functions 

   Turhan, N.; Kahramaner, Yasemin; Polatoğlu, Yaşar (2014-01)
   A harmonic mapping in the open unit disc D{double-struck} = {z||z| < 1} onto domain Ω* ⊂ ℂ is a complex valued harmonic function w = f(z) which maps D{double-struck} univalently Ω*. Each such mapping has a canonical ...
  • Janowski Starlike Log-Harmonic Univalent Functions 

   Polatoğlu, Yaşar; Deniz, Erhan (Hacettepe Univ, Fac Sci, Hacettepe Univ, Fac Sci, Beytepe, Ankara 06800, Turkey, 2009-04)
   Let h(z) and g(z) be analytic functions in the open unit disc D = {z vertical bar vertical bar z vertical bar < 1}, with the normalization h(0) = g((0))under bar> = 1. The class of log-harmonic mappings of the form f = ...
  • Jeopolitik Oyunlar: Ermenistan Türkiye ve Büyük Güçler 

   Köni, Hasan Selçuk (Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2015)
   Çalışmada, Ermeni sorununun tarihsel gelişimi ana hatlarıyla aktarıldıktan sonra, 1957 yılından 1988 yılına kadar olan gelişmeler Sorbonne Üniversitesi’nde bu konuda 1140 sayfalık bir doktora tezi yazmış olan Gaidz ...
  • Joint Decision Making for Production and Marketing 

   Ulusoy, Gündüz; Aktin, Ayşe Tülin (1995)
   The prosperity of a firm depends highly on the functional integration of its various departments, and in particular the cooperation between the production and the marketing departments appears to have a large impact on the ...
  • Journeys of Science and Culture from Hakkari to İstanbul: Reflections of Teachers 

   Türktan, Şebnem; Özışık, Cem; Hacıfazlıoğlu, Özge (Directory of Open Access Journals, 2015)
   There is scarcity of empirical evidence focusing on teachers working in disadvantaged regions. Research has shown that being a teacher in a disadvantaged region brings psychological and social problems along with the ...
  • K ve K4 modal mantıklarının modelleri üzerine 

   Kahraman, Onur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2011-12)
   Bu tezde, K ve K4 modal mantıklarının sonlu Henkin yöntemiyle ve filtreleme yöntemiyle elde edilen modal modellerinin izomorf oldukları kanıtlanmıştır. Bu amaçla K ve K4'ün modal tamlığından ve kanonik modellerden ...
  • Kadın ve İletişim 

   Karpuz, Hacı Ömer (Pamukkale Üni. Fen-Edebiyat Fak., “Edebiyat ve İletişimde Kadın” Denizli-2001, 2001)
  • Kadına Şiddet Uygulayan Erkek Profilleri 

   Mertoğlu, Münevver (2014)
  • Kadının Siyasal Yaşamdaki Yeri 

   Çağlayan, İnci; Kırlar, Safiye (2009)
  • Kalite Fonksiyonu Göçerimi Yöntemiyle Müşterinin Marka Algısının Arttırılması : Taşınabilir Şarj Cihazları Üreten Bir Firmada Uygulama 

   Gergin, Zeynep; Akbaş, Mert; Yurt, Muhammed Furkan; Aktüre, Alptuğ Ömer (2018-06)
   Marka algısı müşterinin markaya dair yargılarını kapsar ve üç alt faktör ile ölçülür. ‘İlişki değeri’ müşterinin markaya bağlanmasına neden olan ölçütleri belirler. ‘Marka değeri’ markanın bilinirliği ve kurumsal etik ile ...
  • Bir Kalpain İnhibitörü Olan AK295’in Nöroprotektif Etkilerinin Deneysel Spinal Kord Travması Modelinde İncelenmesi 

   Kaya, M.; Antar, V.; Kelten, B.; Çelik, Özge; Akdemir, O.; Karaoğlan, A.; Soy, O.; Çolak, A. (Türk Nöroşirurji Derneği, XIX. Bilimsel Kongresi, 2005)
  • Kalıtsal Meme Kanseri Tahmini için Bir Karar Destek Sistemi 

   Kartal, Büşra; Fettahoğlu, Emine; Edalı, Özcan; Yüksektepe, Fadime; Aktin, Ayşe Tülin; Akdeniz Ödemiş, Demet; Kılıç, Seda; Şükrüoğlu, Özge; Tuncer, Buğra; Avşar, Mukaddes; Yazıcı, Hülya (2016)
  • Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

   Yılmaz, Davut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2009-04)
   Bu çalısmanın konusu, Türk hukukunda yeni bir kurum olan Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve bu ertelemenin hukuk sistemimize etkileridir. 2005 yılına kadar Türk hukukuna yabancı olan kamu davasının açılmasının ...
  • Kamu Hizmetleri ve İnsan Haklarındaki Gelişmeler Işığında Mültecilerin / Sığınmacıların Hukuki Durumu ve Başlıca Sorunları Üzerine Gözlemler 

   Altınok Çalışkan, Elif (Seçkin Yayıncılık, 2011-05)
   İnsanlık tarihi kadar eski olan ve tarihin hemen her döneminde ortaya çıkan “sığınma” statüsü hukukun önemli bir parçası olup, “insan hakları hukuku ve özellikle insancıl hukuk” kapsamında her geçen gün daha da gelişmektedir. ...
  • Kamu hukuku açısından vakıf yükseköğretim kurumları (yasal dayanakları ve tüzel kişiliği) 

   Aküzüm, Hüseyin Ural (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2016)
   Bu doktora tezinin özünü vakıf yükseköğretim kurumlarının kamu hukuku disiplini çerçevesinde bir incelenmesi oluşturmaktadır. Tez dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde tezin bütününde başvurulacak kavramsal ve kuramsal ...
  • Kamu hukukunda ecrimisil 

   Katipoğlu, Yılmaz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2009-06)
   Bu çalışmada kamu hukukunda ecrimisil uygulaması incelenecektir. Çalışmada önce kavram olarak ecrimisil üzerinde durulacak, hukuki rejimi ve uygulamada var olan durumlar çerçevesinde ecrimisilin sona ermesi incelenecektir ...
  • Kamu İcra Hukukunda ödeme emrine karşı dava 

   İhtiyar, Önder (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı, 2011-04)
   Bu tezde ödeme emrinin tebliği, idari işlem niteliği, ödeme emrine karşı açılan davalarda yetki, şekil, sebep, konu, amaç öğeleri bakımından hukuka aykırılıklar, ödeme emrine karşı açılan davalarda dava açma süresi, itiraz ...
  • Kamu İhale Kanunu kapsamında anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerdeki ihtilaflar ve çözüm önerileri 

   Genç, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2014-01)
   İnşaat sektöründe kamu ve özel kesimde yapılan ve büyük maliyet gerektiren yatırımlar için daha güvenilir, eserin riskini yükleniciye aktaran yeni tip sözleşmelere ihtiyaç duyulmuştur. Anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri ...
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu inşaat sözleşmelerinin müteahhitten kaynaklanan sebeplerle sona ermesine ilişkin özel hükümler 

   Karaca, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2008-01)
   Tezimizin konusunu kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu inşaat sözleşmelerinin müteahhitten kaynaklanan sebeplerle sona ermesine ilişkin özel hükümler oluşturmaktadır.
  • Kamulaştırma davalarında bedel tespiti esasları 

   Karagöl, Ömer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2009)
   Mülkiyet hakkı kisilerin sahip oldukları, anayasal güvenceye bağlanmıs, temel bir haktır. Bunun yanında örgütlenmis bir toplumda, kamu yararı nedeniyle kamulastırma adı altında kisilerin mülkiyet haklarına el atma da ...