Toplam kayıt 1663, listelenen: 1021-1040

  • Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" adlı eserindeki niteleme sıfatları 

   Keskinci, Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2017)
   Çalışmamız, Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" eserinde yer alan niteleme sıfatlarını konu edinmiştir. Niteleme sıfatları hakkındaki bu araştırma, Türkiye Türkçesinin dilbilgisel özelliklerini belirlemeye katkıda ...
  • Okan Demiriş ve IV. Murat Operası'nın incelenmesi 

   Taniş, Başak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Rejisörlük Bilim Dalı, 2011-01)
   Okan Demiriş'in ?IV. Murat? operası, Osmanlı tarihinin en ilginç dönemlerinden birini, tarihsel veriler ışığında, geleneksel Türk müziği ezgilerine de yer vererek çoksesli şekilde ortaya koyan bir eserdir. Bu çalışma ...
  • Olağan kanun yolu olarak istinaf ve bölge adliye mahkemesi cumhuriyet savcısının istinafta rolü 

   Bağcı, Bülent (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-05)
   Türk ceza hukukunda 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulus, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ve 04.12.2004 tarihinde kabul edilen 5271 sayılı ...
  • On critical reading: A classroom approach 

   Güder, Feride Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2004-06)
   Bu çalışmanın amacı, yazılı dilin nasıl analiz edileceğini öğretmek için okuma dersindeki değişikliği vurgulayan, eğitim alanındaki bilişsel ve eleştirel düşünme yaklaşımlarından çıkmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı ...
  • On Gaussian Sums Over Finite Fields II 

   YelkenKaya, Neşe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Let Fq:=GF(q) be a finite field of order q=ps for some s N, where p is an odd prime, and Fq=F( ), where F=Fp. Let =Fq-{0}= and K:= . Let be a non-trivial irreducible character of the additive group of Fq such that ...
  • On Janowski starlike functions 

   Çağlar, Mert; Polatoğlu, Yaşar; Şen, Arzu; Yavuz, Emel; Owa, S. (SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, GEWERBESTRASSE 11, CHAM, CH-6330, SWITZERLAND, 2007)
   For analytic functions f(z) in the open unit disc U with f(0) = 0 and f'(0) = 1, applying the fractional calculus for f(z), a new fractional operator D-lambda f(z) is introduced. Further, a new subclass F-lambda(*)(A, B) ...
  • On Scheduling Project Activities With Variable Expenditure Rates 

   Özdamar, Linet (KLUWER ACADEMIC PUBL, SPUIBOULEVARD 50, PO BOX 17, 3300 AA DORDRECHT, NETHERLANDS, 1998-08)
   Commercial projects are undertaken with the expectation of maximizing financial returns. There are a variety of cash flow models in the literature in which payments, whose amounts depend on the type of contract quoted ...
  • On Short-Term Periodicity Of The Solar Radius Measurements 

   Gölbaşı, Orhan; Kılıç, Hüseyin (Springer, Van Godewijckstraat 30, 3311 Gz Dordrecht, Netherlands, 2011-06)
   The aim of the present study is to investigate the short-term periodicity in the solar radius measurements and to compare with the short periods in sunspot numbers, sunspot areas and flare index data. The spectral analysis ...
  • On the calculation of group characters 

   Karadayı, Hasan Rıfat; Güngörmez, Mustafa (ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2007-12)
   It is known that characters of irreducible representations of finite Lie algebras can be obtained using the Weyl character formula including Weyl group summations which make actual calculations almost impossible except for ...
  • On The Evolution Of Anomalous X-Ray Pulsars And Soft Gamma-Ray Repeaters Wıth Fall Back Disks 

   Ertan, Ünal; Ekşi, Kazım Yavuz; Erkut, Mehmet Hakan; Alpar, Mehmet Ali (Iop Publishing Ltd, Temple Circus, Temple Way, Bristol Bs1 6Be, England, 2009-09-10)
   We show that the period clustering of anomalous X-ray pulsars (AXPs) and soft gamma-ray repeaters (SGRs), their X-ray luminosities, ages, and statistics can be explained with fall back disks with large initial specific ...
  • On The High-Frequency Quasi-Periodic Oscillations From Black Holes 

   Erkut, Mehmet Hakan (Iop Publishing Ltd, Temple Circus, Temple Way, Bristol Bs1 6Be, England, 2011-12-10)
   We apply the global mode analysis, which has been recently developed for the modeling of kHz quasi-periodic oscillations (QPOs) from neutron stars, to the inner region of an accretion disk around a rotating black hole. ...
  • One eye movie watching experience an experiment for enhancing attention in presentation process 

   Taşcı, Mehmet Baran (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehir Planlama Bilim Dalı, 2010-02)
   Tek gözlü film seyretme deneyimi; sunum sürecinde dikkati arttırma deneyi çalışması, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü Şehircilik programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak gerçekleşmiştir. ...
  • Online Bir Mizah Platformu Olarak Püfterem İnternet Sitesi Ve Yalan Haber Servisi Ajans News Üzerinden Haber, Gerçeklik Ve Mizah İlişkisi 

   Yegen, Ceren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10)
   The humour is a phenomenon which is beyond of various visuals, pictures and narratives which make people laugh. The humour which sometimes refer satire or reference, sometimes refer comic generally take part in media ...
  • Operatör yarı gruplarının değişmez alt uzayları 

   Kaya, Canan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2008-06)
   Bu çalışmada kompakt operatörlerin cebirleri ve yarı grupları incelenmiş ve bu konularla ilgili, temel olarak [7]'den olmak üzere çeşitli sonuçlara yer verilmiştir. ANAHTAR KEL?IMELER VE S öZCÜKLER: Banach uzayı, cebir, ...
  • Optical Counterpart Positions Of Extragalactic Radio Sources And Connecting Optical And Radio Reference Frames 

   Aslan, Zeki; Gumerov, R.; Jin, W.; Khamitov, I.; Maigurova, N.; Pinigin, G.; Tang, Z.; Wang, S. (Edp Sciences S A, 17, Ave Du Hoggar, Pa Courtaboeuf, Bp 112, F-91944 Les Ulis Cedex A, France, 2010-02)
   We discuss the results of an investigation of astrometric positions of extragalactic radio sources from a list for the International Celestial Reference Frame. About 300 fields around extragalactic radio sources were ...
  • Optimization Based Tumor Classification From Microarray Gene Expression Data 

   Dağlıyan, Onur; Üney-Yüksektepe, Fadime; Kavaklı, Halil; Türkay, Metin (Public Library Science, 185 Berry St, Ste 1300, San Francisco, Ca 94107 USA, 2011-02-04)
   Background: An important use of data obtained from microarray measurements is the classification of tumor types with respect to genes that are either up or down regulated in specific cancer types. A number of algorithms ...
  • Optimization Scheme of Offshore Steel Structures 

   Mastanzade, Nıjat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Deniz petrol yapıların optimizasyonu için son elemanlar üsulu, Reileigh üsulu ve Lagrange katsaylar üsullları kullanılıp. Bu problem yerdeğişme, dinamik Rijitlik ve stabilite sınırı şartlı problemleri çözülüp.
  • Oracle veritabanı programının (Uygulama sistemini) kullanarak "üniversite bilgi sistemi" yazılımı gerçekleştirmek 

   Ürüşan, Ahmet Yücel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2006-02)
  • Organ adlarıyla kurulmuş deyimlerin karşılaştırılması (Azerbaycan - Özbek ve Türkiye Türkçesi) 

   Hüseynova, Aysel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
   Bilindiği üzere, oldukça geniş bir coğrafyada yaşayan Türk ulusu zengin ve köklü bir dil ve kültür geleneğine sahiptir. Bu geleneğin bir parçası şüphesiz deyimlerdir. Yıllar geçse de ortaklığını kaybetmeyen deyimler onların ...
  • Organic Modification Of Montmorillonite With Low Molecular Weight Polyethylene Glycols And İts Use İn Polyurethane Nanocomposite Foams 

   Sarıer, Nihal; Önder, Emel (Elsevier Science Bv, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2010-10-20)
   This paper deals with the preparation of organoclays by intercalating poly(ethylene glycol) molecules (PEG) between Na montmorillonite (Na-MMT) layers in a clay-water suspension system. X-ray diffraction (XRD) results of ...