Toplam kayıt 1911, listelenen: 1766-1785

  • UDKEK / Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi 

   Ceylan, Ömür (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011-09)
  • Ukrainian crisis and its impact on Turkey 

   Güler, Zeynep Naz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2016-08)
   2013 yılının son aylarında, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler akıllara Soğuk Savaş yıllarını getirmiştir. Krizin patlak vermesiyle birlikte Karadeniz coğrafyasında güvenlik kaygıları ön plana çıkmıştır. Yüksek seviyede savaş ...
  • Ultrasound Assisted Solvent Free Intercalation of Montmorillonite with PEG1000: A New Type of Organoclay with Improved Thermal Properties 

   Sarıer, Nihal; Önder, Emel; Ukuşer, Gökçen; Öztürk, Mehmet; Arat, Refik (Elsevier Science Bv, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2013-08-20)
   This study investigates the intercalation of low molecular weight poly(ethylene glycol), PEG1000, into a montmorillonite-type Anatolian clay mineral (MMTA) using ultrasound sonication in a solvent free medium to produce a ...
  • Ulusal mimari proje yarışmalarının izinden Türkiye'de mimarlık 

   Gencal, Osman Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2011-06)
   Kaybedilmiş Birinci Dünya Savaşı ve son derece zor koşullarda kazanılmış Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet rejimi ile her alanda devrimler gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin, yaklaşık 90 ...
  • Uluslararası hukuk açısından "açık semalar" antlaşmaları sürecinde sivil havacılık düzeninin dönüşümü 

   Günel, Reşat Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2010)
   Uluslararası sivil havacılık, ilke olarak uluslararası hukuk kurallarına göre düzenlenen uluslararası ekonomik bir faaliyettir. Uluslararası havacılık hukukunun kaynaklarını ise uluslararası antlaşmalar ve örf adet hukuku ...
  • Uluslararası ticari teslim şekillerinden FOB teslimde taraf yükümlülükleri 

   Evirgen, Asil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2012-02)
   Günümüzde uluslararası ticaretin giderek genişleyen kapsamı ve hızı neticesinde dış ticaret ile ilgili olan kavramların da devamlı olarak takip edilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Tez Konusunu oluşturan Incoterms 2010 ...
  • Ulusötesi Şirketlerin Küresel Kriz Sürecindeki Konumları 

   Şişman, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
  • Understanding Genetic Algorithms In Architecture 

   Latifi, Mohammad; Mahdavinezhad, Mohammad Javad; Diba, Darab (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   Genetic algorithms (GAs) are computational techniques based upon evolution. They have been recently introduced in architecture to study present complexities in form and function. Despite growing trends and inclinations ...
  • Understanding The “Hybrid” Media In Design Education 

   Atiker, Barış (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   The digital transformation of moving images in the last 30 years has resulted with revolutionary impact on art and design fields. The increasing use of digital technologies for creating design and artwork with moving ...
  • Unifiability In Extensions Of K4 

   Gencer, Çiğdem; De Jongh, Dick (Oxford Univ Press, Great Clarendon St, Oxford Ox2 6Dp, England, 2009-04)
   We extend and generalize the work on unifiability of [8]. We give a semantic characterization for unifiability and non-unifiability in the extensions of K4. We apply this in particular to extensions of KD4, GL and K4.3 to ...
  • Urban predicaments in Derna city 

   Sasi, Eman Atai (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-02)
   Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, birçok Arap ülkesi eski ve yeni şehir yapılarının bina yapılarında uyuşmazlık yaşamıştır ve bu büyüme eski ve yeni yapıların entegrasyonu arasındaki farkın oluşmasına neden olan çeşitli bina ...
  • Using The Decentralized And Liberalized Electricity Market Microworld (LEMM) As An Educational Tool 

   Paşaoğlu, Güzay (Elsevier Sci Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford Ox5 1Gb, Oxon, England, 2011-01)
   Decentralized and liberalized electricity market involves a great deal of interdisciplinary concepts, including economic, commercial, environmental and technological issues. Consequently, the system is complicated. ...
  • Uşak kent merkezi tarihi sit alanında tarihi çevre koruma ve sıhhileştirme önerisi 

   Karakozak, Sedef (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı, 2014-01)
   Uşak Kent Merkezi Tarihi Sit Alanında Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerisi'' adlı tezin amacı; kentin oldukça iyi korunmuş olan tarihi kent dokusunun araştırılması, kentsel sit alanı olarak belirlenmiş bölgenin ...
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanılmasına ilişkin suçlar 

   Tuncer, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2011-04)
   Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin bireyler üzerinde bağımlılık etkisi yaratması uyuşturucu kaçakçılarının uluslararası faaliyet gösteren suç örgütleri olarak teşkilatlanmalarına neden olmuştur. Uyuşturucu kaçaklarının her ...
  • Uzaktan eğitim yönetimi ve Türkiye'deki vakıf üniversitesi uygulamaları (İKÜ-E-MBA yüksek lisans program örneği) 

   Uluçay, Ahmet Gökhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2016-08)
   Bu çalışmada son yıllarda eğitim alanında oldukça popüler olan "Uzaktan Eğitim" yönetimi konusu incelenmiş, Türkiye'de uzaktan eğitim hizmeti veren vakıf üniversitelerindeki uygulamalar üzerine araştırma yapılmıştır. Bu ...
  • Uzay Gemisi Tasarımı 

   Hamdioğlu, Nazım; Akalın, Duru; İlter, Dilara (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Özel Irmak Okulları Astronomi Kulübü öğrencileri "Uzay Gemisi Tasarımı" konulu proje ile Uluslararası Gençlik Gelişim Projeleri Yarışması'na katıldı. Kalite Okulları Merkezi'nin Microsoft Merkezi'nde düzenlediği yarışmada, ...
  • Uzun Kervan romanı (Dionis Tanasoglu) metin-tercüme ve Gagavuz Türkçesinde fiil istemleri 

   Kara, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2011-04)
   Tezimizde Gagavuz Türkçesindeki isimlerin fiillere bağlanırken hangi hâl eklerini aldığı, yani istem konusu işlenmiştir.Çalışmamız temel olarak dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde hâl ekleri ve istemle ilgili kısaca ...
  • Ücretin gününde ödenmemesi sebebiyle iş görmekten kaçınma hakkı 

   Bozkurt, Yeşil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2007-09)
   Bu çalışmada amacımız, 4857 sayılı yasanın 34. maddesinde düzenlenen ücretin gününde ödenmemesi sebebiyle iş görmekten kaçınma hakkının hukuki dayanağını, hangi şartların varlığı halinde kullanılabileceğini, hüküm ve ...
  • Üç boyutlu bilgisayar grafiklerinin sinema filmleri içinde kullanımı: "Mumya" "küçük kardeşim" ve "matrix" incelemesi 

   Balaban, Yüksel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-02)
   Bu çalışmada, üç boyutlu bilgisayar canlandırmanın nasıl oluşturulduğu ve kullanıldığı alanlar ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Çalışmada, ilk çizgi canlandırmadan günümüze kadar gelen süreçte alanda yaşanan gelişmeler ...
  • Üç Boyutlu Sayısal Ortam Araçlarının Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Öğretimi: Bir Lisans Dersi Örneği 

   Tüker, Çetin (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10)
   In this study, design principles of a ‘three dimensional modeling and animation tool instruction’ have been studied in the context of visual communication design domain by analyzing the ‘Computer Animation and 3D modeling’ ...