Toplam kayıt 2972, listelenen: 2807-2826

  • Vadeli ve spot piyasalar arasındaki etkileşim: Borsa İstanbul'da bir uygulama 

   Kaçmazer, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017)
   Son çeyrek asırlık dönemde küreselleşme ile birlikte finansal piyasalarda ortaya çıkan riskler, spot piyasa ve vadeli piyasa arasındaki etkileşimi çok daha önemli hale getirmiştir. Buna paralel olarak bu dönemde iki piyasa ...
  • Validation and Reliability of The Frontal Assesment Battery (FAB) in Turkish 

   Tuncay, Nilgün; Kayserili, Gül; Eser, Erhan; Zorlu, Yaşar; Akdede, Berna Binnur; Yener, Gö (Journal Neurological Sciences, Ege Univ Hosp. Fac Med, Dept Neurosurgery, Bornova-Izmir, Tr35100, Turkey, 2013)
   Scientific background: The Frontal Assessment Battery (FAB) test is a short test aiming to assess frontal lobe functions. It is composed of 6 items that give a total possible score between 0 and 18. The items include ...
  • Vekâlet sözleşmesi ve kötüye kullanılması 

   Demir, Nureddin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2008-11)
   Bu tezin gayesi vekâlet sözle'mesi ve bunun kötüye kullan lmas hususunu ö*retici bir yakla' m içinde eksiksiz ve sistemli bir biçimde vermekten ibarettir. ncelememiz Türk Borçlar Hukuku özel hükümlerdeki vekâlet akdi ...
  • Vergi İdaresinin Avukatlardan Müvekkilleriyle İlgili Olarak Talep Edebileceği Bilgilerin Hukuki Çerçevesi 

   Karaçoban Güneş, Tuğçe (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
   Hak arama hürriyeti kapsamında savunma ve iddia hakkının gerçekleştirilmesini, kamu hizmeti ifa etmek suretiyle yerine getiren, müvekkilini temsil ettiği kadar bağımsız bir yargı çalışanı olarak adaletin gerçekleştirilmesine ...
  • Vergi uyuşmazlıklarında ehliyet 

   Çetin, Yasin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-02)
   Vergi uyuşmazlıklarında ehliyet kavramı, vergisel işlemlerin kendine özgü durumları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Vergi davalarında, Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı vergi kanunlarında yer alan ehliyet ile ...
  • Vergi uyuşmazlıklarında süre 

   Gökçe, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-02)
   Vergi Uyuşmazlıklarında Süre konulu tez çalışmamızda, vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada, yargısal aşamada (olağan ve olağanüstü kanun yolları dâhil) ve kararlara karşı olağan kanun yolları tüketildikten sonra Anayasa ...
  • Veri madenciliği, algoritmaları ve naive bayes algoritmasının iyileştirme süreçleri 

   Başlangıç, Göksel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004)
  • Vernacular Creativity and a New Media: Istockphoto 

   Yengin, Deniz; Ekim, Berna (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-07)
   Globalization or McLuhan’s “Global Village” concept is increasingly getting a clearest shape. Along with globalization, communication mediums are also developing. They have the qualities of being digital, interactive, and ...
  • Vertical Design Studio Experience in Interior Architecture Education 

   Adıgüzel Özbek, Derya; Melikoğlu Eke, Armağan Seçil; Yücesan, Ebru; Ozar, Betül (2018-04)
   Design studios are at the core of interior architecture education. Environments where “learners form their own learning” enhance the communication between the teacherlearner, and learner–learner. Within this scope, the ...
  • Vibrational analysis and quantum chemical calculations of 2,2′-bipyridine Zinc(II) halide complexes 

   Özel, Ayşen E.; Kecel Gündüz, Serda; Akyüz, Sevim (Elsevier, 2007-05-27)
   In this study the molecular structure and vibrational spectra of Zn(2,2′-bipyridine)X2 (X = Cl and Br) complexes were studied in their ground states by computational vibrational study and scaled quantum mechanical (SQM) ...
  • Vibrational analysis of free and hydrogen bonded complexes of nicotinamide and picolinamide 

   Akalın, Elif; Akyüz, Sevim (Elsevier, 2006-11-24)
   Harmonic and anharmonic vibrations of free nicotinamide (NIA) and picolinamide (PIA) molecules together with their hydrogen bonded complexes H2O–NIA and H2O–PIA have been studied by means of density functional method. The ...
  • Vibrational analysis of isonicotinamide 

   Akalın, Elif; Yılmaz, A.; Akyüz, Sevim (Elsevier, 2005-06-03)
   The FT-IR and FT-Raman spectra of isonicotinamide (in solid phase) have been recorded in the regions 4000–400 and 4000–70 cm−1, respectively. The geometry optimizations and vibrational spectrum calculations of isonicotinamide ...
  • Vibrational Spectra of dipyridine 1Oxide Metal II Tetracyanonickelate Complexes 

   Karacan, Nurcan; Kantarci, Ziya; Akyüz, Sevim (Elsevier, 1996-07-15)
   Six new Hofmann-type complexes. M(pyridine-1-oxide)2(Ni(CN)4(M is Mn, Fe, Co, Ni, Cu, and Cd), have been prepared and their infrared and Raman spectra are reported. Effects of metal-ligand bond formation on the vibrational ...
  • Vibrational spectroscopic and structural investigations of bioactive molecule Glycyl-Tyrosine (Gly-Tyr) 

   Çelik, Sefa; Akyüz, Sevim; Özel, Ayşen E. (Elsevier Science Bv, Po Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands, 2017-09)
   This study investigated the conformational behavior of biological active molecule Glycyl-Tyrosine (Gly-Tyr) dipeptide and its dimers, by Boltzmann jump and DET calculations. The energy calculations on Gly-Tyr dipeptide as ...
  • Vibrational Spectroscopic Investigation of 2,2 '-Bipyridine Adsorbed on Loughlinite from Aqueous Suspensions 

   Akyüz, Sevim; Akyüz, Tanıl (Asian Journal Of Chemistry, 11/100 Rajendra Nagar, Sector 3,, Sahibabad 201 005, Ghaziabad, India, 2010-01)
   The adsorption of 2,2'-bipyridine onto loughlinite (Na-sepiolite) has been investigated by FT-IR and micro-Raman spectroscopy. Spectroscopic results indicate the formation of monoanionic surface species. Most of the adsorbed ...
  • Vibrational Spectroscopic Investigation Of Free And Coordinated 5-Aminoquinoline: The IR, Raman And DFT Studies 

   Özel, Ayşen E.; Çelik, Sefa; Akyüz, Sevim (Elsevier Science Bv, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2009-04-30)
   Combined experimental and computational vibrational spectra of 5-aminoquinoline (5-AQ) and its zinc chloride complex {Zn(5-AQ)(2)Cl-2}, together with the computational results of 5-AQ interacting with H2O through the ring ...
  • Vibrational Spectroscopic Investigation of Tetracyanopalladate Bridged Two Dimensional Coordination Polymer Compounds of Pyrimidine 

   Akkaya, Yasemin; Akyüz, Sevim; Akyüz, Zeki Tanıl (Asian Journal Of Chemistry, 11/100 Rajendra Nagar, Sector 3,, Sahibabad 201 005, Ghaziabad, India, 2013-11)
   The two dimensional layered polymer compounds, M(PM)(2)Pd(CN)(4) {where M = Mn, Zn or Cd; PM = pyrimidine} have been prepared for the first time and their FT-IR (4000-400 cm(-1)) and Raman (4000-50 cm(-1)) spectra are ...
  • Vibrational spectroscopic studies of three dimensional host lattices formed by pyrazine bridges between tetracyanonickelate layers 

   Akyüz, Tanıl; Akyüz, Sevim; Davies, J. Eric D. (Kluwer Academic Publishers, 1990-12)
   Three dimensional host lattices have been developed by forming bridges with bidentate pyrazine molecules between adjacent tetracyanonickelate polymeric layers of Ni(II) or Cd(II). The Fourier-transform IR and Raman spectra ...
  • Vibrational Spectroscopic Study Of 4-Aminopyrimidine Complexes 

   Akyüz, Sevim; Akyüz, Tanıl (Elsevier Science Bv, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2009-04-30)
   A series of Hofmann-type 4-aminopyrimidine complexes with the general formula M(4APM)(2)M'(CN)(4) (where M = Mn, Zn or Cd; M'= Pd or Pt; 4APM = 4-aminopyrimidine) have been prepared for the first time and their FT-IR ...
  • Vibrational spectroscopic study of two dimensional polymer compounds of pyrazinamide 

   Akyüz, Sevim; Andreeva, Liljana; Minceva Sukarova, Biljana; Başar, Gönül (Elsevier, 2007-05-27)
   In this study, the Raman and far-IR spectra of the two dimensional coordination polymer compounds, M(PZA)2Ni(CN)4 {where M = Mn, Ni, Zn or Cd; PZA = pyrazinamide} and mid-IR spectrum of Zn(PZA)2Ni(CN)4 were reported for ...