Toplam kayıt 1663, listelenen: 1573-1592

  • W UMa Türü Bir Değişen: DN Boo ve CCD Işıkölçümü 

   Akbulut, Pınar; Kıvanç, Funda; Yener, E. Ece (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   W UMa türü bir yıldız olan DN Boo' nun Johnson UBV süzgeçlerindeki ışık eğrileri Ege Üniversitesi Gözlemevi' nde 35 cm'lik çatal kurgu teleskop kullanılarak Şubat-Mart 2005 tarihlerinde elde edilmiştir. Elde edilen ışık ...
  • Wage Award Polices Of 5-Star Hotel Enterprises Operating in The Accomodation Sector In Istanbul And Their Effect On Worker Satisfaction (Sample Study: Comparison Between Chosen Pilot Hotels) 

   Yazıcı, Hacer Neyir; Çedikçi Fener, Tuğba; Özgan, Burcu Beste (Int Scientific Conference Sgem, 14, Kilment Ohridsky Blvd, Sofia, 1797, Bulgaria, 2011)
   Wages and rewarding in the labour-intensive tourism sector are not only motivating for workers but also influential in helping them to cling to life and their work. In tourism sector, like in all sectors, worker satisfaction ...
  • Weakly Compact-Friendly Operators 

   Çağlar, Mert; Mısırlıoğlu, Tunç (Institution Of Russian Academy Of Sciences South Mathematical İnstitute Of Vladikavkaz Scientific Center Of The Russian Academy Of Sciences And The Government Of Republic Of North Ossetia-Alania, 22, Markusa Street, Vladikavkaz, 362027, 2009)
   We introduce weak compact-friendliness as an extension of compact-friendliness, and and prove that if a non-zero weakly compact-friendly operator B: E→ E on a Banach lattice is quasi-nilpotent at some non-zero positive ...
  • Bir Web 2.0 Uygualaması Olarak Bloglar: Blogların Dinamikleri Ve Blog Alemi 

   Özüdoğru, Şakir (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   Blogs are defined as spheres in where personal ideas and networks presented on the Web. Blogs, also, believed as the birth of a newfangled kind of a journalism as well as a means of shaping democracy. Plus, blogs ...
  • Web sayfalarını arama motoru geliştirilmesi ve uygulamaları 

   Erbaş, Timur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2005)
  • Weyl Orbit Characters and Schur Functions 

   Karadayı, H.R.; Güngörmez, M. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   For finite Lie algebras, it is shown that characters can be defined first for Weyl orbits and then for irreducible representations . For AN Lie algebras, weight multiplicities can then be calculated by only stating that ...
  • What Oral Presentations Biring Into Efl Class 

   Zeyrek, Hasan Hüseyin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
   Dil, bir iletişim aracıdır ve dilin en önemli ögesi de konuşmadır. Bu nedenle her İngilizce hocasının temel amacı öğrencileri İngilizce konuşmaya teşvik etmek ve dilde daha akıcı hale gelmelerini sağlamaktır. Dil öğrenen ...
  • When All Players Can Win 

   Kyriacou, Praxoula Antoniadou; Oğuz Çilsal, Özlem (Istanbul Kültür University / Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi / Global Political Trends Center, 2012-11)
  • When Opinion Leaders Tweet: Framing Analysis Of Kuwaiti Parliament Members’ Tweets 

   Salem, Fatima Al (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   This research investigated Kuwaiti parliament members’ leadership behavior on Twitter by applying Bolman and Deal’s (1984) leadership theory of framing. The study classified parliament members according to their political ...
  • Why The Concept Of "Quantum Brain" Was Not Discovered In 1940s 

   Başar, Erol (Anka Publisher, 116-11 Sok No.10 K 2 D 2, Bornova, Izmir 35050, Turkey, 2010)
   Already in 1940s several neurophysiologic, biochemical and physical discoveries took place and the conjecture was open for the initiation of the "Quantum Brain Concept". The present essay explains the ensemble of discoveries ...
  • William Shakespeare'de yöneticilik ve liderlik (Kral Lear Tragedyası'nın yöneticilik-liderlik ve yönetim devri literatürü içinde incelenmesi 

   Andiç, Barbaros (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Bilimi Anabilim Dalı, 2006)
  • William Shakespeare’ın Hamlet Yapıtının A. J. Greimas’ın Eyleyensel Örnekçesine Göre Çözümlenmesi 

   Baloğlu, Uğur (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-01)
   The analysis of semiology has been previously used in only linguistic analysis but in time it was started to be used to analyse in different ares such as cinema, music, advertising poster etc. In this article, Algirdas ...
  • William Tyler, Meet Janet: How Two Extraordinary People Made Variable Stars Accessible To The Rest Of Us 

   Levy, David H. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   Bir ışık noktasının parlaklaşıp sönükleşmesini izleme fikri her zaman kolay iş değildir. Değişenleri yalnız bırakarak gezegen, kuyruklu yıldız ve derin uyaz gözlemciliğini benimsemiş çok iyi amatör astronomlar vardır. İyi ...
  • Willow: Leaves, wood and bark: Problems of growth and differentation 

   Kefeli, V.; Leininger, C.; Rehn, B.; Shwarz, K. (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2008)
   The growth of woody plants as perennial organisms is based on the long lasting process of organs elongation and differentiation. This process proceeds on rhythmic activity of plant meristems and cambium formation. The ...
  • Wood-bark-cambium relations during willow cloning and the mechanism of rooting in Salix discolor 

   Kefeli, Valentine; Leininger, Christopher; Mastalski, Shari; Rehn, Beth (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2008)
   The process of pussy willow (Salix discolor) propagation, or cloning, is an important biological process , which allows the increase of the amount of plant lets with the properties of the mother plants. Pussy willow ...
  • Workaholism among a sample of turkish managers and professionals: An exploratory study 

   Burke, R. J.; Köksal, H. (PSYCHOLOGICAL REPORTS, P O BOX 9229, MISSOULA, MT 59807 USA, 2002-08)
   This exploratory study attempted to replicate previous North American research on workaholism and the relationship of workaholism components proposed by Spence and Robbins to potential antecedents and consequences Data ...
  • XML web servislerinin veri paylaşımında kullanımı 

   Temizyürek, Ersan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005)
  • Yabancı mahkeme kararlarının tenfizinde karşılıklılık esası 

   Demirkol, Özüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2016)
   Karşılıklılık, kelime anlamıyla bir hakkın sağlanması için karşılık beklenmesi anlamına gelmekte olup, tenfiz açısından aranan koşulların en önemlilerinden birisidir. Bu koşulun akdi, hukuki ve fiili olmak üzere üç şekilde ...
  • Yahya Kemal'de kültür ve medeniyet kavramı 

   Tayiz, Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015-10)
   Bu çalışmada Yahya Kemal'in kültür ve medeniyet kavramlarına yaklaşımı incelenmiştir. Çalışma toplam iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde kültür ve medeniyet kavramları; "Tanzimat Dönemi" ve "Tanzimat Sonrası Dönem" olarak ...
  • Yalan tanıklık suçu psikolojik ve hukukî sınırlar 

   Nas, Ali Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-06)
   Tanık, muhakeme hukukunun en eski ve vazgeçilmez delil kaynakları arasındadır. Tanığın beyanını doğruluk ve dürüstlük esaslarına bağlı olarak sunması, adaletin gerçekleştirilmesi için büyük önem taşır. Bu önem sebebiyle ...