Now showing items 1-11 of 11

  • AB’deki Kadın Mülteci ve Sığınmacıların Durumu Üzerine 

   İstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı; Demir, Nazlı Hilal; Yıldız, Ceren; 273247; 262094 (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   Bu çalışma, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesinin, kadın mülteci ve sığınmacıların durumlarının düzeltilebilmesi için farklı alanlarda gereçkleştirilecek bir dizi eylem önerisinde ...
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü 

   Yıldız, Ceren; Demir, Nazlı Hilal (Seçkin Yayıncılık, 2007-07)
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de teminat altına alınan düşünceyi açıklama özgürlüğü, Anayasanın ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleriyle birlikte ele alınmıştır. Düşünceyi açıklama özgürlüğüne ilişkin yapılacak ...
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü 

   Demir, Nazlı Hilal; Yıldız, Ceren (Seçkin Yayıncılık, 2007-07)
  • Ayten Yıldırmaz Başvurusu Işığında Babanın veya Annenin Soyadı Karşısında "Çocuğun Üstün Yararı" Hakkında Kısa Bir Değerlendirme 

   Demir, Nazlı Hilal (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   Bu çalışma Anayasa Mahkemesi’nin, boşanma sonrasında velayet hakkı tanınan çpcuğun soyadını değiştirme talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiası ile bireysel başvuruda ...
  • Because she was not A man gender stereotypes in employment 

   Demir, Nazlı Hilal (Seçkin Yayıncılık, 2018)
   Presented here is the work on the analysis of the ECtHR Hulya Ebru Demirel v. Turkey (Appl. no: 30733/08) judgment concerning a dismissal as a security officer from sector employment on grounds of gender stereotypes. In ...
  • Feminist hukuk teorisine genel bakış 

   Demir, Nazlı Hilal (Seçkin Yayıncılık, 2015)
   Feminizm akımının, feminist düşünce teorilerinin bütünleyici bir parçası haline gelen feminist hukuk anlayışının birçok hukuk kuralının değişmesindeki önemi büyüktür. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından ...
  • Feminist perspektiften düşünce tarihinin köşe taşları ve ideal bir hukuk anlayışı 

   Demir, Nazlı Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2016)
   Günümüzde çoğu alanda erkeklerin bir adım gerisinde olan kadınların durumlarının düzeltilmesi için hukuk alanında zaman zaman kadına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe koyulmakta, değiştirilmekte ya da yürürlükten kaldırılmaktadır. ...
  • Hukuk Felsefesi Akımlari Işığında Speluncean Gezginleri 

   Demir, Nazlı Hilal (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
   Speluncean Gezginler davası Lon. L. Fullar tarafından kaleme alınmış farazi bir davadır. Bu dava herhangi bir davada karşılaşılabilecek birçok sorunu içinde barındırmakta ve en önemlisi, görüşlerini belirten hakimler ...
  • The Surname Of Married Women: An Everlasting Problem 

   Demir, Nazlı Hilal (Seçkin Yayıncılık, 2017-03)
   Presented here is the work on the analysis of the surname of married women in which there have been many developments recently. The aim is to give a general outlook about the legal situation of married women’s surname in ...
  • Türkiye'deki kadınlar için 2020 perspektif 

   Demir, Nazlı Hilal; Mesci, Barış; 273247; 242238 (Seçkin Yayıncılık, 2013-05)
   Bu çalışma, Avrupa Parlamentosu Hollanda İşci Partisi Milletveli Emine Bozkurt’un hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu 28 aleyte ve 53 çekimser oya karşılık 590 lehte oyla Kabul edilip, Avrupa Parlamentosu ...
  • Yasak deliller ve insan onuru 

   Demir, Nazlı Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-07)
   Çalışmamızın konusunu ceza muhakemesi hukukunda delil yasakları ve delil yasaklarının amacı olarak insan onuru kavramı oluşturmaktadır. Burada hedef, ceza muhakemesi hukukunda delil yasaklarını ayrıntılı olarak inceleyerek, ...