Now showing items 1-8 of 8

  • Art Nouveau'da Gaudi Örneklemesi 

   Köseliören, Halime Öznur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim, 2018)
   Tasarlama eylemine yönelik tüm adımların oluşumunda tasarımcının zihninde gerçekleşen ve inşa edilerek hayata geçirilen bir yapının gelişim sürecinde gerçekleşen tasarım oluşumlarının incelenmesi sürecine yönelik olan bu ...
  • Gotik heykelcilikte "gargoyle heykeller" üzerine bir araştırma 

   Nabiyeva, Kübra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2017-04)
   Gotik sanat anlayışında heykeller, kilise ana kapıların yanına ağırbaşlı diziler halinde sıralanırdı. Kiliselerin dış yüzleri Tevrat ve İncil'den alınmış konuları anlatan heykellerle bezenirdi. 12. yüzyılda kuzeyli ...
  • In the consumer society the concept of cultural space scaling: The Case of Istanbul 

   Erçetin, Arzu (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
   The scaling of the concept of space by the aspect of culture in consumption societies; example of Istanbul. When the concept of space is considered as an object in consumotion societies, we could examine and reveal this ...
  • Kent Meydanlarının Mekansal Açıdan Ergonomik Yeterliliğinin İncelenmesi; Taksim Meydan Örneği 

   Erçetin, Arzu (2019-08)
   Mekan kavramı insanlığın var olması ile birlikte varlığını ortaya koyan ve kullanıcısı ile bu varlığını sürdüren bir olgudur. Mekana anlam kazandıran her ne kadar kullanıcı profili olsa da, o mekanın yaşanılabilir ya da ...
  • Restoran mutfaklarının ergonomik açıdan işleyişinin incelenmesi: Almanya Berlin'de restoran mutfağı örnekleri 

   Cılız, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Yeme içme olayı insanların var oluşundan itibaren gelen bir olgudur. Bu sebepten dolayı; mutfak alanına tarih boyunca baktığımızda her zaman önemli olmaktadır. Mutfak alanı tamamen doğal bir şekilde ihtiyaçtan dolayı ortaya ...
  • Sürdürülebilirlik kavramının mekansal ölçü parametrelerine etkisi; Sürdürülebilir yeşil otel örneklemesi 

   Gürez, Esra Yüksel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Endüstrideki gelişmeler fosil yakıtların tüketiminde ve kontrolsüz nüfusta artışlara neden olmuştur. Buna bağlı olarak düzensiz yapılaşma ve çevre kirliliği de ekosistemin bozulmasını arttırmıştır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik ...
  • The Impacts of Congnition and Culture on Architectural Design 

   Tosun, Vehbi; Akbaş, Gamze; Erçetin, Arzu (2019-08)
   "Cognitive psychology" which can be defined as the scientific examination of the mind, has been handled by many disciplies such as architecture, city planning, education and psychology. In the field of architecture, in ...