Now showing items 1-12 of 12

  • Digital Game As A New Media And Use Of Digital Game In Education 

   Yengin, Deniz (Iated-Int Assoc Technology Education A& Development, Lauri Volpi 6, Valenica, Burjassot 46100, Spain, 2011)
   Transfer of information is trying to stay alive with the language but it is also supported and developed by the discovery of calligraphy. The development of technology in writing, keep records of information systematically. ...
  • Digital Games As A New Media And Use Of Digital Game İn Education 

   Yengin, Deniz (The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2011-07)
   Transfer of information is trying to stay alive with the language but it is also supported and developed by the discovery of calligraphy. The development of technology in writing, keep records of information systematically. ...
  • Ethics in New Media: The Case Of Bobiler.org 

   Yengin, Deniz; Küçükerdoğan, Bülent (Medimond S R L, Via Maserati 5, 40128 Bologna, 00000, Italy, 2012-03-07)
   Today's environment, where knowledge is considered to be the most essential capital, is regarded as information society. Having become a significant value for the economies which go through the period of structuring, ...
  • Opportunities of new media: semantic web 

   Yengin, Deniz (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2015)
   Everything has a text format for individuals. These texts are being transferred to the destination with the communication process and during this transfer process channel or media is important. In this study, during ...
  • Sosyal medyada reklam kullanımı örneği olarak yerli reklamların incelenmesi 

   Ergin, Ertan Eren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015-02)
   Hızla gelişen iletişim çağı ile insanoğlunun istekleri ve ihtiyaçları önemli düzeyde artmıştır. Sosyal medya çağına gelene kadar bütün iletişim, reklam ve bilgilendirme ve duyurular geleneksel medya kanalları üzerinden ...
  • Türk sinemasında mekan yaklaşımı: Yılmaz Güney'in "Yol" ve Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmlerinin mekansal çözümlemesi 

   Bayrak, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2015-07)
   Sinema günümüz dünyası için çok önemli bir unsurdur. Mekan ise sinema için büyük bir öneme sahiptir. Mekanın tasarımı nasıl olursa olsun, mekan olgusu sinema için daima önemli bir konu olmuştur. Bu bağlamda mekan kavramı ...
  • Vernacular Creativity and a New Media: Istockphoto 

   Yengin, Deniz; Ekim, Berna (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-07)
   Globalization or McLuhan’s “Global Village” concept is increasingly getting a clearest shape. Along with globalization, communication mediums are also developing. They have the qualities of being digital, interactive, and ...
  • VISUALIST / Uluslararası Görsel Kültür Kongresi İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar “Dijitalleşme” Cilt 1 

   Zeybek, Işıl; Yengin, Deniz; Ekin, Volkan; Eceoğlu, Arzu; Deneçli, Ceyda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2012-03)
  • VISUALIST / Uluslararası Görsel Kültür Kongresi İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar “Dijitalleşme” Cilt 2 

   Zeybek, Işıl; Yengin, Deniz; Ekin, Volkan; Eceoğlu, Arzu; Çedikçi, Tuğçe; Deneçli, Ceyda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2012-03)
  • Yeni medya olarak çevrimiçi video portalları ve video portallarının incelenmesi 

   Dereli, Barış (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-11)
   Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamın her alanına etki etmesiyle, yaşam şekilleri değişikliğe uğramıştır. İletişim ve medya da bu değişimden önemli ölçüde etkilenmiş ve geleneksel medya araçları yerini yeni medya ...
  • Yeni Medyanın Olanakları: Semantik Web 

   Yengin, Deniz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   Everything has a text format for individuals. These texts are being transferred to the destination with the communication process and during this transfer process channel or media is important. In this study, during ...
  • Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi 

   Yengin, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
   Çalışmamızda bir popüler kültür ürünü, fantastik sinema örneği “Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi”nin filmsel anlatı yönünden çözümlemeye çalışacağız. İlk bölümde Yunan söyleninden(mitolojisinden) faydalanarak filmsel anlatı ...