Now showing items 1-3 of 3

  • Evil Eye Belief In Turkish Culture: Myth Of Evil Eye Bead 

   Tuncer Manzakoğlu, Bilgen; Türkmenoğlu Berkan, Saliha (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Evil eye belief is found in many parts of the world and it plays a major social role in a large number of cultural contexts. The history of evil eye bead usage dated back to ancient times, but upon time it’s meaning have ...
  • Söylencelerde Ay Yıldız 

   Torun, Hale (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Bu çalışma Ay-Yıldız örgesinin Türk söylencelerdeki kökenlerini araştırmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden bu yana Türk dünyasında var olan tapınç merkezlerinin hemen hemen hepsinde ay ve güneşle ilgili söylencelerle ...
  • Studying The Myth Of Water In Ancient Iran And Its Relationship With Rain-Making Rituals 

   Goharpour, Hasan; Jalalkamali, Vahide (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   Iran have always been conflicting with drought. As Dariush asks Ahura Mazda in his inscription in Takhte Jamshid to protect Iran from drought and lies. Creating myths is the first reaction of man’s mind at the face natural ...