Now showing items 1-4 of 4

  • FT-IR and micro-Raman spectroscopic study of decorated potteries from VI and VII century BC, excavated in ancient Ainos - Turkey 

   Akyüz, Sevim; Akyüz, Tanıl; Başaran, S.; Bolcal, Ertuğrul Cem; Güleç, A. (ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2007-05-27)
   Ancient decorated pottery fragments belong to sixth and seventh century BC, excavated in the archaeological district of Enez - Turkey (Ancient Ainos) were analysed using micro-Raman and FT-IR spectroscopy. The experimental ...
  • Kişilerarası İletişimde Uzam (Mekan) Dilinde " Öteki" Kavramı 

   Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Yaşamımızın her anini çevreleyen imge (imaj) olgusu kendini her alanda etkin bir biçimde göstermektedir. Bu bağlamda, olumlu imge yaratımı söz konusu olduğunda üzerinde çok da fazla durulmayan uzam dili önemli bir işlev ...
  • Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük 

   Tekinalp, Şermin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik gelişmiş bati ülkelerinin masasında çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kapitalist dünyanın zenginliği ve gücü artar, zenginlere fakirler arasında uçurum büyürken, ...
  • Optimization Based Tumor Classification From Microarray Gene Expression Data 

   Dağlıyan, Onur; Üney-Yüksektepe, Fadime; Kavaklı, Halil; Türkay, Metin (Public Library Science, 185 Berry St, Ste 1300, San Francisco, Ca 94107 USA, 2011-02-04)
   Background: An important use of data obtained from microarray measurements is the classification of tumor types with respect to genes that are either up or down regulated in specific cancer types. A number of algorithms ...