Now showing items 1-2 of 2

  • Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde Çekim Edatı İşlevinde Kullanılan -IncA Ekli Zarf-Eylem Yapıları 

   Karpuz, Hacı Ömer; Salan, Erkan (Selçuk Üniversitesi, 2014)
   Seyahatnâme'de çekim edatı işlevi kazanmış -IncA ekli zarf-eylem yapılarını ele alan bu makale giriş, inceleme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çekim edatlarının oluşumu hakkında bilgi verilmiş; ...
  • Kutadgu Bilig’deki sanı Edatı Üzerine 

   Türk, Vahit; Özalan, Uluhan (Ahmet Yesevi Univ, Mutevelli Heyet Başkanlığı, Taşkent Caddesi 10 Sok Nu 30, Bahcelievler, Ankara 06490, Turkey, 2014)
   Medeniyet tarihimizin en önemli eserlerinden bir olan Kutadgu Bilig bugüne kadar birçok çalışmaya konu olsa da zengin bir içe- riğe sahip olmasından dolayı bütün özelliklerinin tam olarak ortaya konulduğu söylenemez. Bu ...