Now showing items 1-1 of 1

    • Türkçede Ö- , Ög, Ögür, Ögren-, Ögret- kelimeleri 

      Türk, Vahit (2006)
      Ö- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde "düşünmek" anlamıyla kullanılan kelimelerden biridir. Sonraki dönemlerde bu fiilden türeyen kelimelerde "düşünmek" dışında da birtakım anlamlar görülmektedir. Bu anlamlardan ...