Toplam kayıt 615, listelenen: 1-20

  • Yüz tanıma 

   Yıldırım, Mesut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, )
   Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, En Küçük Kareler methodu ve çoğu zaman istatistik alanında kullanılan Ridge Regresyon methoduna sıklıkla rastlanabilir. Bu çalışmada yüz tanıma sistemlerinde kullanılan sınıflandırma ...
  • Log-harmonik yalınkat fonksiyonlar 

   Özkan, Hatice Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 4-06)
   Çalışmada oncelikle analitik ve harmonik fonksiyonlar teorisi ele ahnmiştir. Ardindan çalıma alani olarak log-harmonik fonksiyonlar teorisi segilmiştir. Log-harmonik fonksiyonlar analitik ve co-analitik olmak iizere iki ...
  • Roskovitin'in GSK-3 beta temelli taupatilerdeki etkisinin sinir hücre modelinde gösterilmesi 

   Gürkan, Berkay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Bilim Dalı, 216-08)
   Nörodejeneratif hastalıklar, beynin spesifik bölgelerindeki nöronlarin progresif ve geri dönüşümsüz kaybı ile karakterize edilen bir grup patolojiyi içermektedir. Nörodejeneratif hastalıklar göreceli olarak sıklıkla ...
  • İnternet ve elektronik ticaret; elektronik ticaretin dünyada ve Türkiye'de gelişimi 

   Akyön, Fehmi Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2000-06)
   Son yinni yılda iş dünyası bilgisayarı, üretimin otomasyonu, muhasebe-finansman uygulamaları, bilgi depolama ve işleme gibi ihtiyaçlarını son derece hızlı yapabilmek için kullanmıştır. Bu nedenle, bu alana bilgi işlem (data ...
  • KOBİ'lerin finansmanında risk sermayesi yatırımı 

   Hacıfevzioğlu, Umut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2001-01)
  • Bir finansman aracı olarak barter sistemi ve muhasebe kayıt düzeni 

   Dolunay, Kemal Can (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2001-12)
  • Maliyet tahmin modeli 

   Şahin, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002)
   Yeni yapılacak projelerin maliyetlerinin hesaplanması zor ve zahmetli bir iştir. Bu hesaplamalar bir çok değişkene bağlıdır. Bu değişkeler, dünyadaki ve ülke içindeki gelişmelerden direk olarak etkilenmektedir. Güçlü bir ...
  • İnternet portallarına genel bakış, portalların tanıtım tutundurma faaliyetleri ve Türkiye'deki portal uygulamaları 

   Bozkurt, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2002-07)
  • Hisse senedi bazlı vadeli işlemler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda uygulanabilirliği 

   Tanık, Ozan Dağhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2002-07)
  • Sigortacılar için web tabanlı eğitim sistemi 

   Akalın, Hasan Mete (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004-01)
   Bu tez çalışması, sigorta acentelerinin, sigorta poliçeleri ve acentecilik konularında eğitilmeleri ile ilgili olarak, web üzerinden ilgililere verilecek eğitim üzerine odaklanmıştır. Sigorta acenteleri, acentelik işlerinde ...
  • Rehber hizmet sunucuları ve uygulamaları 

   Altun, Fuat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004-06)
   Bilgisayar ağları ve Internet gibi donanımsal ve yazılım olarak dağıtık yapıların artmasıyla veri tekrarı, ortak veri kullanımı, veri tutarsızlığı gibi yeni kavramlar önem kazanmıştır. Bu çalışmada işletim sistemleri ve ...
  • Yeni web teknolojileri ve web uygulamaları 

   Çağlayan, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004-06)
   Sürekli olarak değişen ve gelişen dünyamızda teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Gelişen teknolojiye en büyük örneklerden biri ise gerek iş ortamımızda gerekse özel yaşamamızda önemli ölçüde yer ...
  • On critical reading: A classroom approach 

   Güder, Feride Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2004-06)
   Bu çalışmanın amacı, yazılı dilin nasıl analiz edileceğini öğretmek için okuma dersindeki değişikliği vurgulayan, eğitim alanındaki bilişsel ve eleştirel düşünme yaklaşımlarından çıkmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı ...
  • Çelik levha perdeli yapı sisteminin levha kalınlığına bağlı olarak incelenmesi 

   Seçkin, Edip (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004-09)
   Bu çalışmanın amacı, özellikle çelik yapılarda kullanılan çelik levhalı perde sistemlerinin levha kalınlığının sistemdeki etkileri ve davranışını saptamaktır. Çalışmada Kanada Çelik Standardına göre bazı parametreler ele ...
  • Birim diskte analitik, p-değerli fonksiyonlar üzerine bir çalışma 

   Özkan, Hatice Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2005)
   Bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda birim disk D = {z z <1}de tanımlanmış, analitik, yalınkat olan fonksiyonlar ve bunların özel sınıfları araştırılmış ve bu güne kadar bu sınıflar için yapılan araştırmalar ...
  • The management by objectives and results 

   Zarrog, Abdarrazag H. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2005)
   The age that the organization were managed by using the Action and Re – Action is finished because the problems which have higher voice occupy great importance that the world is politically, technologically, socially and ...
  • Kurumsal kaynak planlamasının işletmelerde üretim fonksiyonu üzerine etkisi 

   Aşan, Gökhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005)
  • Metropoliten bir alan olarak İstanbul'da kalabalıkların ürettiği mekanların okunması 

   Güvenç, Muna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2005)
   Günümüzde birbirinden farklı mekansal ilişkilerin birbirleriyle etkileşerek ve dönüşerek açığa çıktığı alanlardan biri de metropoldür. Metropolde kalabalıklar farklı zaman ve biçimlenmelerde bir araya gelebilmekte, kimi ...
  • Integration of GPS and GIS 

   Abdalla, Hamza A. Khalefa (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005)
   Two of most exciting and effective technical developments to emerge in the last tow decade are: the Global Positioning System (GPS) and the Geographic Information System (GIS). GPS is a powerful tool providing a unique ...
  • Bankalarda kredi ve kredi riski yönetimi 

   Bakanoğlu, Didem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, 2005)