Recent Submissions

 • Giyim mağazalarında marka kimliği ile iç mekan tasarımı arasındaki ilişki ve güncel bir marka üzerinden değerlendirme 

  Karacalı, Atlıhan Onat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-07)
  Bu çalışmada, perakende tasarımında marka kimliği değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle kimlik ve imaj kavramları tanımlanacaktır. Kurumsal kimlik, marka kimliği, kurumsal imaj ve marka imajı kavramları ve bunların ...
 • Kapalı hacimlerde ses- mekan ilişkisi ve psikoakustik kavramı 

  Güler, Damla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2017-06)
  Mimarlık ve müzik kavramının birbirleri ile ilgili benzer yanlarının bulunduğu, çalışmalarda görülmüştür.Bu çalışma da, müziğin mekan tasarımındaki önemini tartışmak için planlanmıştır. Çalışma günışığı olmayan, otomasyon ...
 • Gotik heykelcilikte "gargoyle heykeller" üzerine bir araştırma 

  Nabiyeva, Kübra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2017-04)
  Gotik sanat anlayışında heykeller, kilise ana kapıların yanına ağırbaşlı diziler halinde sıralanırdı. Kiliselerin dış yüzleri Tevrat ve İncil'den alınmış konuları anlatan heykellerle bezenirdi. 12. yüzyılda kuzeyli ...
 • Müze mekan tasarımı ve masumiyet müzesi analizi 

  Çolak, Şafak Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-05)
  Müzeler, geçmişten günümüze kadar anlara şahitlik eden, toplum kültürünü konusuna göre içinde barındırdığı topladığı ve koruduğu eserler sayesinde nesilden nesile aktaran eğitici bir misyon üstlenen kamusal yapılardır. ...
 • Loft kavramına farklı bir bakış açısı : Brütalizm 

  Erdemir, Zühal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2016-03)
  Loft kavramı ve bu mekânların oluşum koşulları, Brütalizm akımı ve etkilerinin devam etmesine bağlı olarak kaynak araştırması, incelenecek olan örneğin irdelenmesi ve araştırma yöntemlerinden yararlanılarak tez çalışmasının ...
 • Mutfak tasarımında modüler sistemlerin kullanıcı ergonomisi açısından değerlendirilmesi 

  Sak, Güliz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2014-05)
  Mimarlar, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda oluşturdukları yapay çevrede, eylemlerin daha verimli gerçekleştirmesini, minimum enerjiyle maksimum performans elde etmesini amaçlamaktadırlar. Bu sebeple de ergonomi ...
 • Tasarımda Loft anlayışı 

  Karagöz, Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-12)
  Tasarımda loft mekan anlayışı ve bu mekanların oluşum koşulları, kaynak araştırması ve fotoğraf çekimi yöntemlerinden yararlanılarak tez çalışmasının konusunu oluşturmaktadır. Loft mekanlar, tarihsel süreç içerisinde biçim, ...
 • Dolmabahçe Sarayı'nda dört büyük salonda iç mimaride kullanılan renkler 

  Eceoğlu, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-06)
  Dolmabahçe Sarayı'nın bulundugu alan, bundan dört yüzyıl öncesine kadar Bogaziçi'nin büyük bir koyuydu. Osmanlı Kaptan Pasalarının gemilerini demirledikleri, geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldıgı bu koy zamanla ...
 • 19.yy'da Osmanlı konut mimarisinde iç mekan kurgusunun Safranbolu evleri örneğinde irdelenmesi 

  Azezli, Gülçin Bozkurt (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, 2009-07)
  ?19.yy'da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi'' konulu tezin amacı;Türkiye'de geleneksel konut mimarisinin tarihsel gelişim süreci,plan tipleri ve iç mekan kurgusunun, ...