Now showing items 1-20 of 26

   Authors Name
   Garip, B. [1]
   Garip, Banu [2]
   Garip, E. [1]
   Garip, Ervin [4]
   Garip, Saniye Banu [1]
   Gelmez, Elif [1]
   Gelmez, Elif [1]
   Gibson, Mike [2]
   Gökan, Rıfat Koray [1]
   Gökdemir, M. [2]
   Gökşin, Ayşe [1]
   Gökşin, Zeynep Ayşe [7]
   Güler, Önder [3]
   Gülhaş, Armağan [1]
   Günçe, Kağan [2]
   Gündoğdu, Ebubekir [1]
   Günümüzde fosil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve bunların yarattığı çevre sorunlarının artması nedeniyle, enerji tüketiminin denetimi ve yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımına bakıldığında, bina sektörü, sanayi ve ulaşımdan sonra, enerji verimliliğinin sağlanabileceği öncelikli alanlardan biri olarak görülmektedir. Binanın üretiminden yıkımına dek geçen sürede kullanılan toplam enerjinin %80’i binanın kullanımı sırasında harcanmaktadır. Bu nedenle binaların yaşam dönemlerinde, kullanım aşamasında harcanan enerjiyi azaltma yönündeki uygulamalara öncelik verilmektedir. Yaşam süresini doldurmamış mevcut binalarda kullanım aşamasında harcanan enerjinin azaltılması için birtakım ekolojik yenilemeler yapılmaktadır. Ülkemizde başta sanayi ve konut sektörleri olmak üzere enerji tüketimi her geçen yıl artmakta; konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilmektedir. Konutlarda en etkin enerji tasarrufu; kolay uygulanabilir bir enerji verimlilik teknoloji olan ısı yalıtımının kullanımıyla sağlanabilmektedir. Son yıllarda ülkemizde de çok fazla uygulamasına rastladığımız mevcut yapılarda yapılan duvarların dış yüzeyine yapılan yalıtım uygulamalarının (mantolama) getirdiği enerji kazancı bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışma kapsamında seçilen bir konut binasının duvarlarının dış yüzeylerine ve çatıya uygulanan farklı yalıtım uygulama alternatiflerinden elde edilen enerji kazancı değerlendirilecektir. Dışarıdan yalıtım sisteminde, yalıtım binayı bir manto gibi sarmakta, ısı köprüsü oluşturmamaktadır. Dışarıdan yalıtım sisteminin maliyeti diğer sistemlere göre daha yüksek olmasına rağmen, konut gibi uzun süreli kullanılan mekanlar için en uygun sistem olduğu için yapılacak yalıtımların duvarların dış yüzüne yapılması esas alınmıştır. Duvarların dış yüzeylerine yapılan farklı yalıtım uygulama alternatiflerinde, kullanılacak olan yalıtım malzemelerinin ve yalıtım kalınlıklarının farklılaşacağı düşünülmüştür. Farklı yalıtım uygulama alternatiflerinin yıllık enerji maliyetleri hesaplanmış ve yalıtımsız binada meydana gelen enerji tasarrufları değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma, yatırımcılara ve kullanıcılara mevcut binalarında yapacakları ekolojik iyileştirme işine girişmeden önce, yapacakları farklı yalıtım uygulamalarını ekonomik açıdan değerlendirme ve yalıtım uygulaması seçimi konusunda yardımcı olacaktır. Ülke ekonomisi açısından bakıldığında ise, yapılan farklı iyileştirme uygulamalarının getireceği enerji tasarrufları görülebilecektir. [1]
   Gür, Miray [6]
   Gürer, Ethem [1]
   Güzelci, Handan [4]