Now showing items 1-3 of 3

  • İç Mekan Tasarımında Renk ve Malzemenin Önemi 

   Erçetin, Arzu; AKBAŞ, GAMZE (2019-09)
   însan yaşamının temel niteliklerinden biri olan renk kavramı yaşadığımız mekanların nitelenmesinde de büyük önem taşımaktadır. Psikolojik ve fizyolojik açıdan bir çok anlam ifade eden renk, mekanların nitelenmesi, tanımlanması ...
  • Kent Meydanlarının Mekansal Açıdan Ergonomik Yeterliliğinin İncelenmesi; Taksim Meydan Örneği 

   Erçetin, Arzu (2019-08)
   Mekan kavramı insanlığın var olması ile birlikte varlığını ortaya koyan ve kullanıcısı ile bu varlığını sürdüren bir olgudur. Mekana anlam kazandıran her ne kadar kullanıcı profili olsa da, o mekanın yaşanılabilir ya da ...
  • Mekanın Yaşanabilirliği Üzerine Sistematik Bir Çözümleme 

   Melikoğlu Eke, Armağan Seçil (2014)
   Günümüzde yaşama ve yaşanılan yerlere yapılan müdahaleler ile bunların insanlar üzerinde oluşturduğu etkilere karşı duyarlı bir tepki olarak ortaya çıkan yaşanabilirlik farklı birçok boyuta sahip temel bir kavramdır. Bu ...