Now showing items 1-2 of 2

  • Bilgisayar temelli rehabilitasyonun epilepsi hastalarının bilişsel işlevlerine etkileri 

   Şandor, Serra; Bingöl, Ayhan; Kurt, Elif; Yeni, Seher Naz (2017)
   Amaç: Kriptojenik ve semptomatik fokal epilepsi tanısı almış olgularda, bilişsel kayıpların yavaşlatılması ve başa çıkma stratejilerinin geliştirilebilmesi için yürütülen bilişsel rehabilitasyon programlarının uygulanması ...
  • The effects of computer-based rehabilitation on the cognitive functions of Epilepsy patients 

   İçellioğlu, Serra; Bingöl, Ayhan; Kurt, Elif; Yeni, Seher Naz (Yerküre Tanıtım & Yayıncılık Hizmetleri A S, Cumhuryet Cad 48-3B, Harbiye, Istanb, 34367, Turkey, 2017-12)
   Objective: The aim of this study was to examine the effects of computerized cognitive rehabilitation programs conducted with the purpose of slowing down cognitive losses and developing coping strategies in patients diagnosed ...