Now showing items 1-1 of 1

    • Kişilik Bozukluklarında Tanı Güvenirliği ve Cezai Sorumluluk 

      Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Psikoloji / Psychology (2017)
      Devlet gücünün en çarpıcı yönü olan “cezalandırma hakkı” ve bu doğrultudaki “ceza” kavramıdır. Cezada ölçü, suçlunun kasıt ve kusur derecesi ile işlenen suçun ağırlığıdır. Psikiyatrinin ceza hukukuna yar-dımcı olduğu nokta ...