Recent Submissions

 • Divânü Lûgati't Türk'ün Halkbilimi Açısından Önemi 

  Kaya, Muharrem (2002)
  Bu yazıda, Türk kültürünün bilinen en eski sözlüklerinden Divânü Lûgati’t Türk’teki halkbilimi unsurları tespit edilip günümüzde devam edenlere dikkat çekilmiştir. Dil, anlatım, âşık, tekke edebiyatı, anlatmalar, anonim ...
 • Binboğalar Efsanesi Romanının Mitolojik Bir Yorumu 

  Kaya, Muharrem (Adam Yayınevi, 2003-01)
  Bu yazı, Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi adlı romanının Claude Levi-Strauss’ın Yaban Düşünce kitabındaki yaklaşım tarzına göre yorumlanması üzerine kurulmuştur. Bitki, hayvan adları, arınma aracı su, bereketin sebebi ...
 • Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri 

  Kaya, Muharrem (Folklor/Edebiyat Dergisi, 2004)
  Türk kültürünün en önemli eserlerinden olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler, masal, efsane, türkü olarak sözlü kültürde de yaşamıştır. Bu yazıda, Dede korkut Kitabı’nın en dikkati çeken bölümlerinden Deli Dumrul’un hem ...
 • Millî Mücadele Döneminin Hatıradan Edebî Esere İzleri (Halide Edip ve Yakup Kadri’den İkişer Örnek) 

  Kaya, Muharrem (2006-01)
  Bu yazı, edebi eserle biyografi arasında bağlantıların anı türü kitaplar üzerinden ele alındığı bir çalışmadır. Makalede önce Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek romanıyla 1918-1923 yılları arasındaki hayatını anlattığı ...
 • Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum Efsaneleri'ndeki İzleri 

  Kaya, Muharrem (2006)
  Makale, mit kavramının içeriğinin açıklanmasıyla başlayıp efsane türünün özelliklerinin, mitlerle karşılaştırılmasıyla devam etmekte; Bilge Seyidoğlu’nun Erzurum Efsaneleri adlı kitabındaki efsanelerin mitolojik bağlantılarının, ...
 • Modern Lirik Şiirin Ölçütleri ve Hilmi Yavuz'un Şiiri 

  Kaya, Muharrem (2006-06)
  Bu yazıda, modern Türk şiirinin en önemli şairlerinden Hilmi Yavuz’un şiiri, kendi poetikasındaki kavramlara dayalı olarak ele alınmıştır. Metafor, metonimi, imge, müzikalite, metinlerarasılık kavramları, önce açıklanmış, ...
 • Ergenekon Destanı'ndan Yararlanan Eserler Üzerine Bir Değerlendirme 

  Kaya, Muharrem (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2006)
  Destan kavramının açıklanmasıyla başlayan makale, destanların ideolojik amaçlarla kullanıldığı vurgulandıktan sonra Ergenekon destanının temelini oluşturan tarihi olayların açıklanmasıyla devam etmektedir. Bu destanın hangi ...
 • Karacaoğlan'ın Şiirlerinde İmgeler 

  Kaya, Muharrem (2007-01)
  Halk şiirinin modern şiire düşman olduğu tartışmalarından hareketle, halk şiirinin sanat değerinin olduğu, modern şiir kuramının en önemli kavramlarından metafor, metonimi, imge unsurlarını taşıdığı, Karacaoğlan’ın ...
 • Türk Halk Kültüründe Korku 

  Kaya, Muharrem (2007)
  İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren, insanların hayatta korktuğu şeylerin, mitolojide, halk inanışlarında, türkülerde izlerinin sürüldüğü bir yazıdır. Tabiat güçlerinden korku, tabiatı yöneten kutsal ruhlardan korkmayı ...
 • Destandan Halk Hikâyesine Değişen Beden Tasvirleri 

  Kaya, Muharrem (Kitabevi Yayınları, 2009)
  Bu makalede, destanlarda kullanılan tasvir unsurlarının hayvanlara, halk hikâyelerinde ise daha çok çiçeklere, bitkilere dayalı olduğu üzerinde durulmuştur. Destanlardaki hayvan unsurunun avcılıkla, hayvancılıkla geçinen ...

View more