Now showing items 1-1 of 1

    • Süheyl ü Nevbahâr'da Hayvan Adları 

      Karpuz, Hacı Ömer; Gaddar, Zeliha (2012)
      Bu makalede Süheyl ü Nevbahâr’da kullanılan hayvan adları, yapısal ve anlamsal özellikleri ve kökenleri bakımlarından incelenmiştir. 5703 beyitlik SN mesnevisi, 1350’de Hoca Mesʿūd tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir. ...