Now showing items 1-6 of 6

  • Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi 

   Ural Çınar, Nihal; Acar Ünal, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Kira sözleşmeleri için bir teminata ihtiyaç duyulması halinde, uygulamada sıklıkla başvurulan yöntemler arasında ilk sırada kefalet sözleşmeleri gelmektedir. Bu çerçevede kefil, kiraya veren bakımından kişisel bir güvence ...
  • Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi 

   Acar Ünal, Özlem; Ural Çınar, Nihal (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Kira sözleşmeleri için bir teminata ihtiyaç duyulması halinde, uygulamada sıklıkla başvurulan yöntemler arasında ilk sırada kefalet sözleşmeleri gelmektedir. Bu çerçevede kefil, kiraya veren bakımından kişisel bir güvence ...
  • Müteselsil Kefalette Def’iler 

   Acar Ünal, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kişisel bir teminat olan kefalet sözleşmesinde önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir kısmı, müteselsil kefalet sözleşmesine ...
  • Satıcının Ayıptan Sorumluluğu 

   Acar, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2014-07)
   Satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve 231’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Satıcının ayıptan sorumluluğu, satılan maldaki eksiklik veya bozukluklar nedeniyle ...
  • Satıcının Zapttan Sorumluluğu 

   Acar, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2014)
   Satıcının zapttan sorumluluğu, 6098 sayılı TBK’nun 214 ve 218’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Zapta karşı sorumluluk, satılan mal üzerinde üçüncü bir kişinin üstün bir hak ileri sürerek malı alıcının elinden almasına ...
  • Vadeden Önce Muaccel Olan Kredi Borçları Bakımından Müteselsil 

   Acar, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   Bankacılık uygulamasında yer alan hesap kat ihtarnamesi, kredi ödemelerinin vadesinde yapılmaması halinde kredinin durdurulduğunu ve alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredi borçlarının ...