Now showing items 1-14 of 14

  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Taciz Suçu 

   Saygılar Kırıt, Yasemin F. (On İki Levha Yayınları, 2013-05)
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre İstinaf 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2007-07)
  • Adli Kontrol 

   Sırma Gezer, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk ceza usul hukuku sisteminde yer edinen yeni koruma tedbirlerinden biri de adli kontrol tedbiridir. CMK’da yapılan değişikliklerle adli kontrol ...
  • Anglo Amerikan Hukuk Sistemlerinde Taksirden Doğan Ceza Sorumluluğunun Esasları 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2012-01)
   Anglo Amerikan hukuk sistemini benimsemiş olan ülkelerde ceza hukukunun kaynağı genel olarak common law olarak ifade edilen örf ve adalete dayalı olan hukuk sistemidir. Bu şekilde ceza sorumluluğunun esasları da örf ve ...
  • Cengiz ve Diğerleri / Türkiye Karar İncelemesi 

   Sırma Gezer, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   Ankara Sulh Mahkemesi kararıyla Mayıs 2008’de YouTube internet sitesine erişimin engellenmesinin ardından başvurucular, sosyal medya kullanıcısı sıfatıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak Avrupa İnsan Hakları ...
  • Cengiz ve Diğerleri / Türkiye Karar İncelemesi 

   Saygılar Kırıt, Yasemin F.; Gezer, Özge Sırma (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   Ankara Sulh Mahkemesi kararıyla Mayıs 2008’de YouTube internet sitesine erişimin engellenmesinin ardından başvurucular, sosyal medya kullanıcısı sıfatıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak Avrupa İnsan Hakları ...
  • Ceza Hukukunda Fail Dışındaki Kişilerin Taksirli Suça Etkisi 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2012-04)
   Birden fazla kişinin hareketlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan taksirli bir suç söz konusu olduğunda, fail dışındaki kişilerin kusurlarının belirlenmesi verilecek cezanın tespitinde önem taşır. Buna göre taksirli hareket ...
  • Savunma Hakkı Kapsamında Tasçıgil / Türkiye Davası 

   Sırma, Özge; Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2009-12)
  • Savunma Kapsamında Taşçıgil / Türkiye Davası 

   Saygılar, Yasemin F.; Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2009-12)
  • Teröre Karışan Çocuklar Nerede Yargılanmalı 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2010-01)
  • Türk, Alman ve Italyan Ceza Hukuklarında Sünnet 

   Saygılar Kırıt, Yasemin F.; Sırma, Özge; Özaydın, Özdem (Seçkin Yayıncılık, 2013-07)
   Sünnet Uygulması daima hukuki açıdan sorgulanmıştır.Bu konuda bazı ülkeler herhangi bir yasal düzenlememe yapmama yolunu seçmişken; bazı ülkelerkonuyla ilgili özel yasal düzenlemelere yer vermiştir.
  • Türk, Alman ve Italyan Ceza Hukuklarında Sünnet 

   Sırma, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F.; Özaydın, Özdem (Seçkin Yayıncılık, 2013-07)
   Sünnet Uygulması daima hukuki açıdan sorgulanmıştır.Bu konuda bazı ülkeler herhangi bir yasal düzenlememe yapmama yolunu seçmişken; bazı ülkelerkonuyla ilgili özel yasal düzenlemelere yer vermiştir.
  • Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Tutuklama ve Güncel Sorunlar 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2009-06)
   1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile adli kontrol, uzlaşma,, mecburi müdafiilik, iddianameniniadesi gibi yeni birçok müessese getirilmiş ve tutuklama koruma tedbiri de ceza yargılama ...
  • Yeni TCK'da Taksirle İnsan Öldürme Suçu 

   Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2009)