Now showing items 1-3 of 3

  • Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi 

   Ural Çınar, Nihal; Acar Ünal, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Kira sözleşmeleri için bir teminata ihtiyaç duyulması halinde, uygulamada sıklıkla başvurulan yöntemler arasında ilk sırada kefalet sözleşmeleri gelmektedir. Bu çerçevede kefil, kiraya veren bakımından kişisel bir güvence ...
  • Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi 

   Acar Ünal, Özlem; Ural Çınar, Nihal (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Kira sözleşmeleri için bir teminata ihtiyaç duyulması halinde, uygulamada sıklıkla başvurulan yöntemler arasında ilk sırada kefalet sözleşmeleri gelmektedir. Bu çerçevede kefil, kiraya veren bakımından kişisel bir güvence ...
  • Müteselsil Kefalette Def’iler 

   Acar Ünal, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kişisel bir teminat olan kefalet sözleşmesinde önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir kısmı, müteselsil kefalet sözleşmesine ...