Now showing items 1-4 of 4

  • Cmr’nin Türk Hukukundaki Yeri Ve 5718 Sayili Milletlerarasi Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkinda Kanun İle İlişkisi 

   Mesci, Barış (Seçkin Yayıncılık, 2016)
   Bu çalışmada, eşyaların karayoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin bir milletlerarası antlaşma olan CMR ve Antlaşma'da yer alan kanunlar ihtilafı kuralları hakkında bilgi verildikten sonra, söz konusu Antlaşma'nın usul ...
  • Milletlerarasi Özel Hukukta Atif (RENVOI) 

   Mesci, Barış (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
   Çalışmamızın konusunu milletlerarası özel hukuk doktrininin en tartışmalı meselelerinden biri olan atıf (renvoi) teşkil etmektedir. Bu kapsamda sırasıyla atıf kavramı, atıf teorisi ve atıf çeşitleri hakkında bilgi verilmiş; ...
  • Trips Antlaşması’ndan Kaynaklanan İhtilâfların Çözümü 

   Mesci, Barış (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   1995 yılından itibaren faaliyet göstermekte olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dünya ticaretinin kurallarını koyan kurum olarak milletlerarası ticarette çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu rol, sadece kural koymakla sınırlı ...
  • Türkiye'deki Kadınlar için 2020 Perspektif 

   Demir, Nazlı Hilal; Mesci, Barış; 273247; 242238 (Seçkin Yayıncılık, 2013-05)
   Bu çalışma, Avrupa Parlamentosu Hollanda İşci Partisi Milletveli Emine Bozkurt’un hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu 28 aleyte ve 53 çekimser oya karşılık 590 lehte oyla Kabul edilip, Avrupa Parlamentosu ...