Now showing items 1-1 of 1

    • Ceza Kavramı, Nitelikleri, Amacı ve Sınıflandırılması 

      Altınok Villemin, Derya (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
      İlk çağlardan itibaren, insanların birlikte yaşama eğilimleri, suç ve ceza kavramlarını da beraberinde getirmiştir. Toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkan bu kavramlar, günümüzde dahi tartışmalara neden olmaktadır. ...