Now showing items 1-1 of 1

    • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 

      Öz, M. Turgut (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
      20.10.2016 Tarihli ve 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, hukukumuzda kural olarak tescil sistemine tabi olmayan taşınır rehni hakkında bu sistemi geniş ölçüde kabul eden bir düzenleme getirmiştir. Bu ...