Now showing items 1-1 of 1

    • AB’deki Kadın Mülteci ve Sığınmacıların Durumu Üzerine 

      İstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı; Demir, Nazlı Hilal; Yıldız, Ceren; 273247; 262094 (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
      Bu çalışma, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesinin, kadın mülteci ve sığınmacıların durumlarının düzeltilebilmesi için farklı alanlarda gereçkleştirilecek bir dizi eylem önerisinde ...