Now showing items 1-1 of 1

    • Bireysel İş Hukuku Bakımından Konut Kapıcılarının Hakları 

      Demir, Ender (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
      Anayasamıza göre, çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ...