Now showing items 1-1 of 1

    • Satıcının Zapttan Sorumluluğu 

      Acar, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2014)
      Satıcının zapttan sorumluluğu, 6098 sayılı TBK’nun 214 ve 218’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Zapta karşı sorumluluk, satılan mal üzerinde üçüncü bir kişinin üstün bir hak ileri sürerek malı alıcının elinden almasına ...