Now showing items 1-1 of 1

    • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekil Sorunları 

      Öz, Turgut (On İki Levha Yayınları, 2017-01)
      Arsa payı inşaat sözleşmesi bir karma sözleşme olarak kanunda düzenlenmemiş olmakla birlikte, 4721 sayılı MK’nun 1009.maddesinde bu sözleşmeden doğan hakların tapu siciline şerh verilebileceği düzenlenmiştir. Bu sözleşme, ...