Now showing items 1-16 of 16

  • Considering Pipeline Politics in Eurasia: South Stream, Turk Stream and TANAP 

   Yesevi, Çağla Gül (2018)
   After the dissolution of the Soviet Union, the newly independent Republics entered the international arena. As a result, the Caucasus-Caspian region, which possesses significant natural resources such as natural gas and ...
  • Energy Relations between Turkey and Russia: Conflict In Energy Projects 

   Yavuz Tiftikçigil, Burcu; Yesevi, Çağla Gül (2014)
   Energy is the most strategic sector which necessitates long term decisions that highly affect the economy, development, internal security and foreign policy of a country. Continuing significance of oil and gas in geopolitics ...
  • Female terrorism 

   Yesevi, Çağla Gül (2014-05)
   This paper aims at highlighting reasons behind female terrorism. There has been a debate that maternal ethic and maternal thinking gendered from motherhood and non-violence. In that sense, women have been symbolized as ...
  • Güvenlikleştirme teorisi açısından İsrail'in Türk dünyası politikası 

   Yesevi, Çağla Gül (2017-03)
   Çalışma kapsamında, Kopenhag Okulu teorisyenlerinin üzerinde çalıştıkları güvenlikleştirme teorisi açıklanmıştır. Bu teorinin ışığında, İsrail’in Türk Dünyası ilişkileri analiz edilmiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, ...
  • Irak'ın Enerji Denklemi: Türkiye - Irak Enerji İlişkilerinde Çoklu Aktörler 

   Yesevi, Çağla Gül (2015-02)
   Türkiye-Irak enerji ilişkileri sadece iki devlet arasındaki ilişkilerden etkilenmemektedir. Bu ilişkinin çoklu aktörleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Irak’ın enerji sektörünün tarihçesi, bugünkü durumu ve ...
  • İsrail Silahlı Kuvvetleri 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   Bu çalışmada, öncelikle İsrail’in jeopolitik değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail ve komşularının nüfusları ve yüzölçümleri incelenmiştir. İsrail’in komşularıyla geçmişten günümüze devam eden sorunları üzerinde durulmuştur. ...
  • İsrail’in Devlet İmajının Şekillenmesi 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Çalışma kapsamında, İmaj teorisi açısından İsrail’in devlet imajını oluşturan unsurlar açıklanmıştır. İsrail’in negatif öz imajını şekillendiren tehdit, sürgün, Antisemitizm ve soykırım konularına değinilmiştir. İsrail’in ...
  • İsrail’in Güvensizliği ve İsrail Askerî İstihbaratı 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   İsrail’in güvensizliği kurulduğu yıldan beri değişmeden devam etmektedir. Başbakan Ben Gurion, 1948 yılında, istihbarat birimlerinin yapılandırılmasına karar vermiştir; İsser Beeri, askeri istihbarattan sorumlu olmuştur. ...
  • Kimlik Siyasetleri ve Kimlik Mücadelelerinin CHP ve Sosyal Demokrasi İlişkisine Etkisi 

   Cop, Mehmet Burak; Yunus Emre; Aladağ, Aras; Arslantaş, Şenol (2018)
   Kimlik siyasetlerinin yükselişi solu ve sosyal demokrat hareketleri derinden etkilemektedir. Bu bağlamda, sosyal demokrasinin bundan nasıl etkilendiği ve bu yeni eğilime karşı nasıl bir tutum alacağı önemli bir tartışma ...
  • New Regionalism in Post-Soviet Territory: Evolution from Eurasian Economic Community to Eurasian Economic Union 

   Yesevi, Çağla Gül (MCSER Publishing, Rome-Italy, 2014-11)
   The post-Soviet region has been facing challenges such as ethnic conflicts, regime instabilities, separatism; border disputes, foreign rivalry, neo-imperial policies, security problems, human and drug trafficking, and ...
  • Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği 

   Yesevi, Çağla Gül (Global Political Trends Center Istanbul Kültür University, 2013-01)
   This study examines the Collective Security Treaty Organization and its effects on cooperation and unification processes among Central Asian states. It argues that cooperation and unification among Central ...
  • Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için uluslararası bir anlayışın, devlet kurumları tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı yüksek bir ülkedir. Bu durum, ...
  • Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis 

   Yesevi, Çağla Gül; Yavuz Tiftikçigil, Burcu (2015)
   It is now widely recognized that Turkey-Azerbaijan relations have always been strong and described with the phrase "one nation with two states”. This paper is concerned with economic and political nature of Turkey-Azerbaijan ...
  • Turkish political parties and Turkish nationalism 

   Yesevi, Çağla Gül (2012)
   This study will deal with the policies, discourses and actions of the Turkish political parties and their impacts on discources of Turkish nationalism. This study will evaluate the nationalisms of the Republican People’s ...
  • Türk Milliyetçiliğinin Evrimi 

   Yesevi, Çağla Gül (2012)
   Bu çalışmada, Türk milliyetçiliğinin, Osmanlı Devleti’nde başlayan modernleşme hareketleriyle bağlantısı üzerinde durulacaktır. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki’nin Türk milliyetçiliğinin gelişmesi ...
  • Türkiye'nin güvenliği: Türkiye'nin enerji stratejisinin yeniden değerlendirilmesi 

   Yesevi, Çağla Gül (2013)
   Enerji, bir ülkenin güvenliğini ve dış politikasını etkileyen ve uzun vadeli kararların alınmasını gerektiren en stratejik sektördür. Bir ülkenin enerji kaynaklarına ulaşabilme yeteneği, çevre politikalarını da ...