Now showing items 1-1 of 1

    Sınai mülkiyet hakkına tecavüz, Sınai mülkiyet hakkının hükümsüzlüğü ve iptali, Sınai mülkiyet hakkına istinaden ihtiyati tedbir, İhtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası, İhtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davasında kusur sorunu (1)