Now showing items 1-1 of 1

    • Bilgi Ekonomisi Ve Türkiye 

      Kuvvetli Yavaş, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
      Toplumsal refahın yükseltilebilmesi, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışının sağlamasıyla mümkündür. Uluslararası rekabet gücünü artırmak, verimlilik artışına, emek ve kaynak yoğun ürünlerde uzmanlaşmadan katma değeri ...