Güncel Gönderiler

  • Numerical methods for partial differential equations / 

    Yılmaz, Serhat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uygulamalı Matematik Bilim Dalı, 2010)
    Numerik metodlar fizik ve mühendislik uygulamalarında ortaya çıkan ve çözümü çok zor veya mümkün olmayan problemler için yaklaşım çözümleri üretmek için kullanılır. Bu çalışmada, biz parçalı diferansiyel denklemlere sayısal ...