Show simple item record

Creativity focused design studies in interior architecture project studio

dc.contributor.authorAdıgüzel Özbek, Derya
dc.contributor.authorUsta, Gülay
dc.date.accessioned2018-07-25T07:50:56Z
dc.date.available2018-07-25T07:50:56Z
dc.date.issued2018-01
dc.identifier.issn2146-5193
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7456/10801100/012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/2321
dc.description.abstractGünümüzde yaratıcılığın öğrenilebilen bir olgu olduğu ve eğitimle geliştirilebileceği düşüncesi yaygındır. Buradan hareketle özellikle tasarım eğitiminde öğrencilerin çeşitli koşullanmışlıklardan sıyrılarak, yaratıcı zekalarını ön plana çıkaracak, yeni, özgün fikirler ortaya koyabilecekleri ortamların ve yaklaşımların oluşturulması önemsenmelidir. Yaratıcı odaklı olarak tasarım deneyiminin geliştirileceği görüşü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 2016- 17 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında İçmimarlık Proje I dersinin stüdyo strüktürünün ve sürecinin temel hedefi olmuştur. Stüdyoda tasarım ve yaratıcılık ilişkisini teşvik eden ayrıca öğrenme heyecanını oluşmasını sağlayan yaparak/deneyerek öğrenme modeli benimsenmiştir. Bu doğrultuda içmimarlık tasarım stüdyosu dört ana adım altında farklı temaların tartışmaya açıldığı, aynı konunun farklı açılardan incelenmesine olanak tanıyan yaratıcı tasarım deneyimleri şeklinde kurgulanmıştır. İlk iki adım, öğrencilerin ana konuyu derinlemesine anlamalarını sağlayacak ve yaratıcılıklarını tetikleyecek farklı kısa süreli problemler ile yapılandırılan bir süreçtir. İlk iki adımda temel amaç, öğrencilerin görsel algılarının geliştirilmesi, soyut düşünme becerisi kazandırılması ve bunun nasıl temsil edileceğinin sorgulanmasıdır. Üçüncü ve dördüncü adımda tek tema, kısa süreli artan düzeyde küçük parçalara ayrılarak çözüme ulaşılmaktadır. Üçüncü adımda mekan ve beden ilişkisi, oyun kavramı üzerinden öğrencilere aktarılmıştır. Dördüncü adımda birim-modül-örüntü ilişkisi biyomimikri tasarım yaklaşımı aracılığıyla kurulmuştur. Öğrencilerin, bu adımlarda tek tasarım problemine farklı açılardan bakabilmesi, farklı şekillerde analiz etmesi ve çok yönlü sorgulaması beklenmiştir. Sonuçta, stüdyo strüktüründeki tasarım yaklaşımı çeşitliliği ve farklılığı, yaratıcılığı besleyen bir sürecin deneyimlenmesini sağlamıştır. Ayrıca yaratıcı odaklı kurgulanan stüdyo sürecinin her öğrencinin farklı öğrenme biçimine cevap verebilme potansiyeli taşıdığı görülmüştür. Tasarımla tanışma ve tasarlama işini sevme yılı olan ilk yarıyıl eğitiminin; çeşitlilik içerecek, eleştirel düşünmeyi sağlayacak, öğrencinin kendi sınırlarını keşfederek aşmasına imkan verecek şekilde yaratıcı odaklı kurgulanmasının önemi anlaşılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe idea that creativity is a learnable phenomenon and can be improved through education is common today. Based on this fact, it should be regarded as important to create environments and approaches in and through which students will elude certain conditions and feature their creative intelligence and put forth new and original ideas. The remark that design experience can be developed in a creativity-oriented manner is the main purpose of the studio structure and process of Interior Architecture Project I course at Istanbul Kultur University, Department of Interior Architecture and Environmental Design in the fall term of 2016-2017 academic year. The model of learning by doing/ trying model which encourages the design-creativity relationship and allows for the excitement of learning was adopted in the studio. Accordingly, the interior design studio was constructed as creative design experience in which different themes are brought up for discussion in four main steps and which allow for the examination of the same matter from different perspectives. The first two steps refer to a process structured with different short-term problems to make students understand the main matter in depth and trigger their creativity. The point with these two steps is improving students' visual perceptions, bringing the abstract thinking skill to them and questioning how to represent it. In the third and fourth step, the single theme was divided into short-term and increasing small parts to structure a process which achieves a solution. Space-body relationship was communicated to the students via the concept of game in the third step. In the fourth step, the unit-module-pattern relationship was established through the approach of biomimicry design. It was expected from the students to see the single design problem from different perspectives, analyze them in distinctive styles and question them multidimensional. Consequently, the design approach in the studio structure ensured the experience of a process that nourishes diversity and differentiation and creativity. Moreover, it was observed that creativity-oriented studio process has the potential of responding to different learning style of each student. It is understood how important is to construct the first term education which refers to introduction to design and gain a liking to the work of designing in a creativity-oriented way in that it involves diversity, provides critical thinking and allows students to explore and go beyond their own boundaries.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.publisherIstanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkeytr_TR
dc.relationTurkish Online Journal of Design Art and Communicationtr_TR
dc.subjectInterior Architecture Educationtr_TR
dc.subjectInterior Architecture Project Studiotr_TR
dc.subjectCreative Designtr_TR
dc.subjectCreativitytr_TR
dc.subjectLearning By Doingtr_TR
dc.subjectİçmimarlık Eğitimi
dc.subjectİçmimarlık Proje Stüdyosu
dc.subjectYaratıcı Tasarım
dc.subjectYaratıcılık
dc.subjectYaparak Öğrenme
dc.titleİç Mimarlık Proje Stüdyosunda Yaratıcılık Odaklı Tasarım Çalışmalarıtr_TR
dc.titleCreativity focused design studies in interior architecture project studio
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID113306tr_TR
dc.contributor.authorID6674tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record