Now showing items 1-1 of 1

    • Bir Star Olarak Cüneyt Arkın’ın Reklam Filmlerine Yansıyan İmajı 

      Akdaş, Cangül (Istanbul Medeniyet Universitesi, 2017)
      Reklam pazarında önemli bir paya sahip olan televizyon reklamları, özellikle ünlü isimleri kullanarak hedef kitle üzerinde etkili bir yöntem izlemeye çalışmaktadır. Star imgesi, sinema sektöründe reklamın kendisi olarak ...