Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorAltınok Çalışkan, Elif
dc.contributor.authorÖzelçi, Musta Aytaç
dc.date.accessioned2018-11-07T13:41:42Z
dc.date.available2018-11-07T13:41:42Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3189
dc.description.abstractİdari işlem nedeniyle menfaati ihlal edilenler iptal davası açmadan önce İdari Yargılama Usulü Kanunun 11. Maddesinde yer alan başvuru yolunu tüketebilirler. İhtiyari bir başvuru yolu öngören bu düzenlemede idare, ilgilinin başvurusuna 60 gün içinde yanıt vermez yani suskun kalırsa başvurunun zımnen reddedildiği Kabul edilir. Bu zımni ret kararından sona ilgili kalan süresi içinde dava açmaz ise dava açma hakkı sona erer. Danıştay’ın yerleşik uygulamasına göre, zımni ret kararından sona başlayan dava açma süresi geçtikten sonar, iadreden gelen açık ret cevabı üzerine dava açılamamaktadır. Ancak son zamanlarda bu konuda Danıştay, idarenin yargısal denetiminin işlerliğinin tam olarak sağlanması ve mülkiyet hakkının Korunması yönlerinden içtihat değişikliğine gitmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectDava Açma Süresitr_TR
dc.subjectİdari Başvuru
dc.subjectHak Arama Hürriyeti
dc.titleİmar Planlarına Karşı İtiraz ve Dava Açma Süresi Yönünden Güncel Karar Analizitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID202820tr_TR
dc.contributor.authorID141896tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record