Show simple item record

dc.contributor.authorTuncel, Berin
dc.date.accessioned2014-08-07T12:25:08Z
dc.date.available2014-08-07T12:25:08Z
dc.date.issued2007-03
dc.identifier.issn1303-2739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/318
dc.description.abstractToplumsal yaşamda oynadığımız roller zamanda içselleşerek kişiliğimizin bir parçası olmaktadır. Ancak yaşamda yalnızca kendi rollerimizin dışında diğer rolleri de öğreniriz. Diğer rolleri de öğreniriz. Diğer rollerle ilgili bilgilerimizi; çevremizi gözlemleyerek ya da kitle iletişim araçlarından gelen iletiler doğrultusunda oluşan yaşam deneyimlerimizin sonucunda ediniriz. Gerekli koşullar oluştuğu zaman da öğrenmiş olduğumuz diğer rollerimizi günlük yaşamımıza taşırız. Toplumsal öğrenme kavramını inceleyen Bandura ve Zimbardo bu alanda başarılı çalışmalar yapmışlardır. Bandura, model almanın ve öykünmenin(imatation) önemli bir toplumsal öğrenme süreci olduğunu ileri sürer. Zimbardo ise ünlü deneyi ile toplumsal öğrenmenin önemi vurgulamıştır. Zimbardo'nun yaptığı çalışmalar sinema alanına da etkisi altına almıştır. Yönetmen Oliver Hirschbiegel'in 2001 yılında yaptığı "Deney"(Das Experiment) filmi, Zimbardo'nun deneyini konu alan "Kara Kutu" (Black Box) adlı Almanca romandan senaryolaştırılmıştır. Deney filmi başlangıçta Zimbardo'nun deneyi ile bire bir örtüşmektedir. Ancak film giderek abartılı bir biçimde kurgulanmıştır. Bu çalışma, deneyden esinlenilerek oluşturulan filmde, deneklerin bir oyun, bir yanılsama(Simülasyon) olduğunu bildikleri halde rollerini gerçekmiş gibi benimsediklerini, olayı bir kişilik çatışmasına dönüştürdükleri göstermektedir. Zimbardo'nun deneyinde de filmde de, toplusal yaşamda bireylerin yetke ve kontrol sahibi oldukları zaman, bu yetkelerini diğer bireyler üzerinde acımazsızca kullandıklarına işaret etmektedir.tr
dc.description.abstractThe roles we play as a part of social life gradually become internalised until they become part of the self- the personalitiy. We don't just learn our own roles in life we also learn quite a lot about other people's roles. We don't just learn our own roles in life we also learn quite a lot about other people's roles. We don't necessarily use it, we produce it when it is necessary. Bandura argued that imitation and modelling are important social-learning processes, by which we are able to pick up the whole patterns of social actions and appropriate role behaviour. In one famous study of Zimbardo(1973). Which showed the importance of social-learning. Oliver Hirscbiegel film "Das Experiment" is the same as Zimbardo's famous experiment but more exaggerated. The people who were acting the role of guards and the prisoners had to become brutal. The guards behaved in this way not because of their personalities but because of the situation they were in and the roles they were playing. The film, showing us so clearly how are latent knowledge of other social roles can be brought to the fore when needed this studies tells us quite a lot about the importance of role knowledge in human social behaviour. It also tells how power and control is automatically coupled with cruelty.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
dc.subjectToplumsal Kimliktr_TR
dc.subjectBireysel Kimliktr_TR
dc.subjectRol Modeltr_TR
dc.subjectZimbardotr_TR
dc.subjectBanduratr_TR
dc.subjectSocial Identitytr_TR
dc.subjectIndividual Identitytr_TR
dc.subjectRole Modeltr_TR
dc.titleRol-Model: "Deney" (Das Experiment) Film Örneğitr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record