Güncel Gönderiler

  • Çevresel Faktörlerin Mekan Kalitesi Ve İnsan Sağlığına Etkileri 

    Kutlu, Rana (2018-01)
    Yapma çevre insan sağlığını farklı şekillerde etkilemektedir. Tasarımın stres yaratan potansiyele sahip olması, tasarımcıların sağlıklı çevrelerin oluşturulmasında daha bilinçli ve sorumlu davranmaları gerekliliğini ...
  • Bir katılım aracı olarak kentsel tasarım: Medellin mucizesi 

    Töre, Evrim; Çağlayan, Öznur (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
    Karar alma süreçlerinde katılım olgusu gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan coğrafyalarda da tartışılmaktadır. Katılımın kimin için ve nasıl sağlanabileceğine dair tartışmalarda, toplulukların güçlendirilmesinin ...