Now showing items 164-165 of 165

  • Yayılı Temel BoyutlandırmadaYatak Katsayısı Kavramının Uygulanabilirliği 

   Arel, Ersin; Bozkurt, İbrahim; Önalp, Akın (2018-09)
   Bildiride, yatak katsayısı kavramının yayılı temel boyutlandırılmasında ne denli uygulanabilir olduğu araştırılarak bu yöntemle yayılı temellerde hesaplanan oturmaların, doğrusal olmayan davranışı esas alan yöntemlerle ...
  • β-Carotene adsorption on acid-activated montmorillonite 

   Sarıer, Nihal; Güler, Çetin (1988-05)
   The adsorption of β-carotene from solution in benzene on acid-activated Canakkale montmorillonite of Turkey has been investigated. The adsorption isotherm had two steps. The first step was of the Langmuir type, and the ...