Show simple item record

Inter Dialectics Connections and a Nevâî Work in the Oguz Turkish

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturetr_TR
dc.contributor.authorTürk, Vahit
dc.date.accessioned2018-12-05T08:15:59Z
dc.date.available2018-12-05T08:15:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-7874
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3716
dc.description.abstractTürkçenin ne zaman lehçelere ayrıldığı bilinmemektedir. Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi iki ana yazı dili olarak uzun süre devam etmiştir. Doğu Türkçesinin ve bütün olarak Türkçenin de en büyük şahsiyeti Ali Şir Nevâî’dir. Edip, şair, yazar, hayırsever, devlet adamı gibi sıfatlara sahip olan Nevâî’nin eserleri yüzyıllar boyunca bütün Türkler tarafından sevilerek okunmuş ve bu eserlerin Batı Türklerince de anlaşılabilmesi için sözlükler hazırlanmıştır. Bu yazının konusu olan Mecâlisü’n-Nefâyis ise bütünüyle Batı Türkçesine aktarılmıştır. Bu çalışmada aktarma metin ile Çağatay Türkçesi metin çeşitli yönleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma eserin son bölümü ile sınırlı tutulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractWhen the polish is divided into Turkish unknown. Eastern and Western Turkic Turkic written languages as the two continued for a long time. In the eastern Turkish and all the greatest figures of Turkish Ali Şîr Nevâî. Whether, poet, author, philanthropist, statesman, who has such attributes Nevâî of works loved by the Turks for centuries, all of these works have been read and understood by the Western Turks, be prepared for the dictionary. Are the subject of this article Mecâlisü’n-Nefâyis before the entire western Turkey have been transferred. Chagatai Turkish transfer text and text in this study were compared in several aspects. Comparison with the last part of the work is limited.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationTürklük Bilimi Araştırmaları-TÜBARtr_TR
dc.subjectTürkçetr_TR
dc.subjectÇağatay Türkçesitr_TR
dc.subjectBatı Türkçesitr_TR
dc.subjectAli Şir Nevâîtr_TR
dc.subjectMecâlisü’n-Nefâ’istr_TR
dc.subjectaktarmatr_TR
dc.subjectTurkishtr_TR
dc.subjectChagatai Turkishtr_TR
dc.subjectWest Turkictr_TR
dc.subjectAli Şir Nevâîtr_TR
dc.subjectMecâlisü’n-Nefâyistr_TR
dc.subjecttransmissiontr_TR
dc.titleLehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevai Eseritr_TR
dc.titleInter Dialectics Connections and a Nevâî Work in the Oguz Turkish
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID9466tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record