Show simple item record

Ö-, Ög, Ögür, Ögren-(T-) Words in Turkish

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturetr_TR
dc.contributor.authorTürk, Vahit
dc.date.accessioned2018-12-05T08:36:08Z
dc.date.available2018-12-05T08:36:08Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3718
dc.description.abstractÖ- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde "düşünmek" anlamıyla kullanılan kelimelerden biridir. Sonraki dönemlerde bu fiilden türeyen kelimelerde "düşünmek" dışında da birtakım anlamlar görülmektedir. Bu anlamlardan en yaygın olanı "alışmak"tır. Düşünırıek gibi soyut bir kavramın herhangi bir dilde bir kelimenin ilk anlamı olması pek mümkün olmayan bir durumdur.tr_TR
dc.description.abstractThe verb "ômek" is one of the words that was used in the first written texts of the Turkish language, meaning "to think". In later periods, in the words deri ved from this verb, there are some other meanings other than "to think". The most common one among these is "to accustom". it is hardly possible a circumstance that such a word that has an abstraction sense as "to think" is the first meaning of a word in any language.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.subjectTürkçetr_TR
dc.subjectdüşün-tr_TR
dc.subjectalış-tr_TR
dc.subjectsomuttr_TR
dc.subjectsoyuttr_TR
dc.subjectTurkishtr_TR
dc.subjectörnektr_TR
dc.subjectto thinktr_TR
dc.subjectto accustomtr_TR
dc.subjectconcretetr_TR
dc.subjectabstracttr_TR
dc.titleTürkçede Ö- , Ög, Ögür, Ögren-, Ögret- kelimeleritr_TR
dc.titleÖ-, Ög, Ögür, Ögren-(T-) Words in Turkish
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID9466tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record