Show simple item record

Theoretical Overview of Flexibility Approaches in Architectural Design

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Interior Architecture and Environmental Designtr_TR
dc.contributor.authorİslamoğlu, Özge
dc.contributor.authorUsta, Gülay
dc.date.accessioned2018-12-15T13:48:23Z
dc.date.available2018-12-15T13:48:23Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier8tr_TR
dc.identifier8tr_TR
dc.identifier8tr_TR
dc.identifier.issn2146-5193
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3971
dc.description.abstractGünümüzde zamana bağlı yaşanan hızlı değişimler, yapıların bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu hızlı değişim ve uyumun sağlanabilmesi, yapının esneklik kapasitesine bağlıdır. Esneklik, süreç içerisinde olası değişimler karşısında yapının değişimleri karşılayabilmesini sağlayan, mekansal ve yapısal stratejiler içeren bir tasarım yaklaşımıdır. Çalışma tarihsel süreçte kuram ve uygulama alanında geniş bir çerçevede ele alınmış olan mimari tasarımda esneklik kavramı üzerinde kurgulanmıştır. Bu kurgu dahilinde amaçlanan çağdaş bir tasarım yaklaşımı olan esneklik kavramına ilişkin bütüncül bir tanımlama yapılması ve esneklik sağlamaya yönelik stratejiler belirlemektir. Bu bağlamda tarihsel süreç içerisinde birçok ünlü mimarın konuya ilişkin söylemleri ve tasarımları analiz edilmiş, analizler irdelenerek mimari tasarımda esnekliğin sağlanabilmesi için 7 strateji ortaya koyulmuştur. Bu stratejiler; hareketlilik, çok amaçlı kullanım, modülerlik, eklenebilme / çıkarılabilme, nötr alanlar, birleştirilebilme / bölünebilme ve farklı plan tipleri olarak belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractRapid changes that are experienced today due to time have made it necessary for buildings to adapt to this change fast. Achievement of this rapid change and adaptation is dependent on the flexibility capacity of the building. Flexibility is a design approach which contains spatial and structural strategies and allows the building to compensate for the changes that are likely to occur in the process. The study was shaped around the concept of flexibility in architectural design which has been discussed in a broad perspective in the historical process in its theoretical and practical aspects. The objective within this structure is to make a holistic definition about the concept of flexibility which is a modern design approach and determine strategies towards achieving flexibility. In this context, the discourses and designs of several famous architects in the historical process were analyzed, and 7 strategies were presented for achievement of flexibility in architectural design by examining the analyses. These strategies were determined as mobility, multi-purpose use, modularity, includability / excludability, neutral areas, combinability / divisibility and different types of plans.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationThe Turkish Online Journal of Design, Art and Communicationtr_TR
dc.subjectEsnekliktr_TR
dc.subjectEsnek Tasarımtr_TR
dc.subjectEsneklik Stratejisitr_TR
dc.subjectFlexibilitytr_TR
dc.subjectFlexible Designtr_TR
dc.subjectFlexibility Strategytr_TR
dc.titleMimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımlarına Kurumsal Bir Bakıştr_TR
dc.titleTheoretical Overview of Flexibility Approaches in Architectural Design
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID151995tr_TR
dc.contributor.authorID6674tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record