Show simple item record

The Protection Area of the Freedom Of Expression Under the Article 5 in German Federal Constitution

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümütr_TR
dc.contributor.authorKorkmaz, Ömer
dc.date.accessioned2019-01-02T14:21:38Z
dc.date.available2019-01-02T14:21:38Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifiercilt: 10 sayı: 100 Eğitim Mühendisi Fahamettin Akıngüç Armağanıtr_TR
dc.identifiercilt: 10 sayı: 100 Eğitim Mühendisi Fahamettin Akıngüç Armağanıtr_TR
dc.identifiercilt: 10 sayı: 100 Eğitim Mühendisi Fahamettin Akıngüç Armağanıtr_TR
dc.identifier.issn1309-4327
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4197
dc.description.abstractDüşüncenin hiçbir engel olmaksızın açıklanması olanağı, insan varlığının en vazgeçilmez koşullarından biridir. Düşünce, kanaat ve isteklerin (arzuların) yayılması, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. İnsanın kendini gerçekleştirmesine hizmet eder. Demokratik anayasal sistemin meşruluk kazanmasının en önemli etkenlerden biri olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün varlığı, devletin verdiği kararların eleştirel değerlendirmesinin yapılabileceği ve haksızlıkların demokratik yollarla ortadan kaldırılabileceği inancının yerleşmesine de imkân sağlar. Federal Almanya Anayasası’nın 5. maddesinde, düşünceyi açıklama özgürlüğü temel hakkı, her şeyden önce bireysel bir “özgürlük hakkı” olarak düzenlenir. 5. madde, düşünceyi açıklama özgürlüğünü, yalnızca bireyin kişiliğinin gelişmesi açısından yararlı olduğu için değil, fakat aynı zamanda düşünceyi açıklama özgürlüğünün yapıcı anlam içerdiği demokratik süreç açısından da yararlı olmasından dolayı korur. Demokratik süreç açısından da kurucu bir öneme sahip olan düşünceyi açıklama özgürlüğünü 5. madde, kişilerin kişiliklerini geliştirmeleri ve demokratik süreçte yerlerini alabilmeleri bakımından da koruma altına alır.tr_TR
dc.description.abstractThe possibility of explaining the thought without any obstacles is one most indispensable conditions of human existence. Spreading of thoughts, opinions and desires one of the most basic needs each person. It serves to make man fulfil himself. One of the most important factors in the legitimacy of the democratic constitutional system is the existence of the freedom of explanation, the possibility of the critical evaluation of the decisions made by the state’s organs, and the establishment of the belief that injustice can be removed by democratic means. In Article 5 of the German Federal Constitution, freedom of expression as the basic right is fırstly set as anindividual “right to freedom”. In the context of the Article 5 of the German Federal Constitution, Promotion and protection of the freedom of expression is not only it is useful for the development of the personality but also it is useful in term of the democratic process in which the freedom of expression has constructive meaning. The freedom of expression under Article 5 in German Fedaral Constitution, which is one of the foremost rights in terms of the democratic process, also serves to improve personality and take their place in the democratic process.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationFasikül Aylık Hukuk Dergisitr_TR
dc.subjectFederal Almanya Anayasası'nın 5. Maddesitr_TR
dc.subjectDüşünceyi açıklama özgürlüğünün koruma alanıtr_TR
dc.subjectDeğer Yargıları/Olay bildirimleri ayrımıtr_TR
dc.subjectTicari reklamlartr_TR
dc.subjectBoykota çağrıtr_TR
dc.subjectOlumsuz düşünceyi açıklama özgürlüğütr_TR
dc.subjectThe Article 5 of the German Federal Constitution
dc.subjectProtecting the Right to Freedom of Expression
dc.subjectUnder the German Federal Constitution
dc.subjectThe Distinction Between Value Judgments and Statements of Fact
dc.subjectCommercial Advertisements
dc.subjectNegative Freedom of Expression
dc.titleFederal Almanya Anayasası'nın Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünü Düzenleyen 5. Maddesinin Koruma Alanıtr_TR
dc.titleThe Protection Area of the Freedom Of Expression Under the Article 5 in German Federal Constitution
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID107762tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record