Show simple item record

General Transaction Clauses and Control

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilimtr_TR
dc.contributor.authorBağrıaçık, Safiye Nur
dc.date.accessioned2019-01-22T13:37:58Z
dc.date.available2019-01-22T13:37:58Z
dc.date.issued2012-07
dc.identifiercilt: 11 sayı: 2tr_TR
dc.identifiercilt: 11 sayı: 2tr_TR
dc.identifiercilt: 11 sayı: 2tr_TR
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4313
dc.description.abstractModern ekonomik yaşamın ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte günümüzde finans kurumları, sigorta şirketleri gibi kurumlar başta olmak üzere müşterilerine bireysel sözleşmelerden önce bugün standart (tip) sözleşmeler olarak adlandırılan genel işlem şartları, diğer bir ifade ile de genel koşulları içeren sözleşmeler imzalatmaktadırlar. Bu durum da genel işlem şartları kavramını günlük hayatta çok karşılaşılan ve önemli bir konu haline getirmiştir. Genel işlem ile ilgili olarak Türk hukukunda uzunca bir süre bir hukuki düzenleme eksikliği varolmuştur. 2003 yılında Türk Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ardından Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ile yapılan düzenlemeyle eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Nihayet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuz ile genel işlem koşulları kavramı açık bir hukuki düzenlemeye kavuşturulmuş oldu. Çalışmada genel işlem koşulları hakkında genel bir bakış sergilendikten sonar genel işlem koşullarının denetlenmesine yer verilecek ve son bölümde içerik denetimi aktarılarak çalışma sonlandırılacaktır.tr_TR
dc.description.abstractThe institutes, as financial institutes and insurance companies in particular, sgn standard contracts, which are named as “General Transaction Clauses” that comprise general transaction terms and conditions of the contracts, with their clients before signing personal contracts in present day along with the rapidly developing modern economic life and technology. Because of this situation, general transaction clauses were caused to be commonly encountered and important subject. In Turkish law, there had been a lack of legal regulation relating general transaction clauses for a long time. In 2003, this lack was tried to resolved with amendments of “Consumer Protection Code” and “Regulations regarding Unlawful Clauses in Consumer Contracts” Finally, legal regulation of the notion of general transaction clauses was attained clearly in Turkish Obligations Code, Law No. 6098. In this article, after looking through general transaction clauses in general terms, control of general transaction clauses is involved and as a conclusion, control of content is included.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectGenel işlem şartlarıtr_TR
dc.subjectGenel işlem koşullarının denetimitr_TR
dc.subjectHaksız şarttr_TR
dc.subjectTüketicinin Korunması Hakkında Kanuntr_TR
dc.subjectTürk Borçlar Kanunutr_TR
dc.subjectGeneral Transaction Clauses
dc.subjectControl of General Transaction Clauses
dc.subjectUnlawful Clause
dc.subjectConsumer Protection Code
dc.subjectTurkish Obligations Code
dc.titleGenel İşlem Şartları ve Denetlenmesitr_TR
dc.titleGeneral Transaction Clauses and Control
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID258070tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record