Recent Submissions

 • Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşî Fıkraları 

  Kanat, Nigar Dilşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmanın konusu çerçevesinde, üstünlük, uyumsuzluk, rahatlama ve kavrama olarak sınıflandırılan dört ana mizah teorisi ışığında Bektaşî fıkralarını inceledik. Fıkraları uygun teorilere göre değerlendirip yorumlamak ...
 • Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri 

  Güzel, Gülşah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada Tarık Buğra'nın hikâyeleri anlatım teknikleri açısından ele alınmıştır. Çalışma toplam iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde yazarın hayatı, hikâyeciliği ve eserleri ele alınmıştır. Yazarın yetiştiği çevre, ...
 • Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin) 

  Barikan Topci, Çağla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  "Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî" yazarını bilmediğimiz mensur bir mevlit örneğidir. Eserin yazılış tarihi de tam olarak tespit edilememiştir. 15. yüzyıl veya sonrasında yazıldığını düşünüyoruz. Kitap, Hz. Muhammed'in ...
 • 1970'li Yıllarda Aşık Şiirinde Politik Söylem 

  Akkuş, Sinan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Toplumun birçok kesimi doğrudan ya da dolaylı olarak ülkede yaşanan siyasî atmosfere ayak uydurmaya çalışmaktadır. Âşık şiirinin temsilcileri içinden, politik olaylar karşısında tepkisiz kalan isimler olsa da, toplum için ...
 • Çağdaş Türk Lehçelerinde Ölüm Kavramı 

  Kyzy, Gulkaıyr Kanzharbek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
  Çağdaş Türk halkları birçok açıdan birbirine benzeseler de, komşu yaşayan milletlerin, kabul ettikleri dinin ve yaşam koşullarının etkisiyle şekillenmiş olan gelenek ve göreneklerinde farklılıklara rastlanmaktadır. Gelenek ...
 • Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" Romanında Niteleme Sıfatları 

  Pur, Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
  Çalışmamızda, Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" romanında yer alan niteleme sıfatları konu olarak alınmıştır. Niteleme sıfatları ile ilgili olan bu çalışma ile birlikte Türkiye Türkçesindeki dilbilgisel özellikleri belirlemeye ...
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Şıpsevdi" Romanında Niteleme Sıfatları 

  Demir, Serkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
  Çalışmamız, Hüseyin Rahmi GÜRPINAR'ın "Şıpsevdi" romanında kullanılan niteleme sıfatlarını konu edinmiştir. Niteleme sıfatları hakkında yapılan bu çalışma ile birlikte Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları ve dilbilgisel ...
 • Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" Adlı Romanında Niteleme Sıfatları 

  Bıçak, Nihat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmamızda, Orhan PAMUK'un "Kırmızı Saçlı Kadın" adlı romanında geçen niteleme sıfatları incelendi. Bu çalışmanın asıl amacı, Türkiye Türkçesinde kullanılan niteleme sıfatlarının şekil ve oluşumları hakkında bir sonuç ...
 • Yaşar Kemal'in "Ağrıdağı Efsanesi" Adlı Romanının Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi 

  Karadeniz, Burcu Büşra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
  Ağrıdağı Efsanesi, 1970 yılında Yaşar Kemal tarafından kaleme alınmıştır. Bu eser yazarın destansı romanlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Eserde, Gülbahar ve Ahmet'in aşkı anlatılırken insan psikolojisinin ...
 • Atatürk Kitaplığı Bel_YZ_k1582 Numaralı Cönk 

  Şimşek, Şakir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Cönkler, halk edebiyatında genellikle Âşık tarzı şiir geleneğinin ürünlerini bünyesinde barındıran el yazması mecmualardır. Uzunlamasına açıldığı ve ensiz olduğu için halk arasında sığırdili ve danadili olarak da ...

View more